Bedenk goed wat u met uw aardappelopslag doet! | Syngenta Nederland

You are here

Bedenk goed wat u met uw aardappelopslag doet!

20.04.2016

Het aantal bespuitingen tegen onkruid in peen is beperkt en daarom is het belangrijk dat elke bespuiting “raak” is.

Op veel plekken moet de peen nog gezaaid worden. Maar als goede voorbereiding is het zeker zinvol om nu al stil te staan bij de onkruidbestrijding.

Ervaringen hebben ons geleerd dat met een combinatie van Datura (actieve stof linuron) en Boxer®, de aardappelopslag in peen succesvol te bestrijden is. Een en ander zal natuurlijk wel afhankelijk zijn van het aardappelras, de groeiomstandigheden en de grootte van de aardappelplant. Op een kleine plant zal het effect minder goed zijn. Na opkomst van het peenplantje, vanaf het 2-3 bladstadium, kan het onkruid bestreden worden met een combinatie van 2,5 liter Boxer en Datura.

Behalve aardappelopslag bestrijdt de Boxer een reeks van onkruiden, zoals zwarte nachtschade, kleefkruid en ook melde is er zeer gevoelig voor. Verder kan een wortelonkruid als veenwortel goed worden bestreden.
Let op! Vraag uw leverancier/adviseur voor een advies op maat voor uw eigen situatie!

Een maand na Datura (linuron) Boxer toepassing.

Graag willen we u ook nog wijzen op ons volgende adviserende maatregelen voor Boxer:
- Gebruik 200 à 400 liter water per hectare;
- Toepassen bij temperaturen lager dan 15˚C;
- Gebruik 90% driftreducerende doppen met de juiste druk voor 90% driftreductie;
- Pas snelheid en druk aan aan uw doppenkeuze.

We wensen u een goede peenteelt!