Boxer, voor een sterke onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. | Syngenta Nederland

You are here

Boxer, voor een sterke onkruidbestrijding in de teelt van wortelen.

24.05.2017
Onkruidbestrijding in wortelen

Vanaf 2018 is het niet meer mogelijk om linuron bevattende middelen in te zetten in voor de onkruidbestrijding. Vooruitlopend op deze situatie is het goed om ervaring op te doen met schema’s zonder linuron. Boxer is sinds een aantal jaar toegelaten als onkruidbestrijder in de teelt van wortelen. Veel telers en adviseurs hebben goede ervaringen opgedaan met Boxer. Boxer heeft niet alleen een bodemwerking, maar versterkt ook de werking van contactmiddelen.

Voor een goede en veilige inzet van Boxer moeten enkele spelregels in acht worden genomen: 

  • Boxer kan veilig worden ingezet vanaf het 2-3 bladstadium.
  • In verband met residu vraagstukken mag het tot en met het 4-bladstadium worden ingezet.
  • Het is mogelijk om Boxer in 2 keer toe te passen.
  • Om bestaand onkruid af te branden kan metribuzin worden toegevoegd. Voeg Boxer toe, dit zorgt voor een beter effect.

Werkingsspectrum van Boxer

Het werkingsspectrum van Boxer is bekend (figuur 1). Onder ideale omstandigheden worden de volgende onkruiden goed bestreden (figuur 2):

  • Eénjarige grassen zoals: duist, windhalm en straatgras en tweezaadlobbige onkruiden zoals: kleefkruid, muur, ereprijssoorten, paarse dovenetel, hoenderbeet, muur, zwarte nachtschade (ook triazine-resistente), knopkruid, klein kruiskruid, herderstasje, vergeet-mij-niet, echte kamille en hennepnetel.
  • Melganzevoet, stippelganzevoet, uitstaande melde, eenjarige melkdistel en veelknopigen zoals perzikkruid, varkensgras, zwaluwtong, knopige en viltige duizendknoop zijn minder gevoelig.
  • Akkerviool, bingelkruid en hanepoot zijn ongevoelig. Voor de bestrijding van deze onkruiden wordt een tankmengsel aanbevolen.

Werkingsspectrum Boxer in wortelen

Figuur 1: werkingsspectrum Boxer

 

Werkingsspectrum Boxer in wortelen

Figuur 2: Goede bestrijding van onkruid door Boxer icm contactmiddel

 

Ons advies:

Start met de toepassing van bodemherbiciden (clomazone & pendimethalin) direct na het zaaien. Zet vanaf 2-3 bladstadium 2,5 ltr/ha Boxer i.c.m. een metribuzin in. Herhaal dit indien nodig na korte tijd om overgebleven onkruiden nogmaals aan te pakken. Neem desgewenst contact op met uw adviseur voor advies op maat.