Het is nu tijd om onkruiden aan te pakken in wortelen.

Onkruidbestrijding in wortelen

Alle wortelen staan inmiddels boven. Maar ook het onkruid groeit goed, door het warme weer in combinatie met de neerslag van de laatste weken. Tijd dus om na de vroege wortelen, nu ook onkruid aan te pakken in de rest van de wortelen. Je kan starten zodra de wortelen het 2-3 bladstadium hebben bereikt. Pas dan is het veilig om herbiciden toe te passen.

Kies een herbicide met een contactwerking

Voor een aantal onkruiden, zoals melde en nachtschade, is het belangrijk om te kiezen voor een bodemherbicide met voldoende contactwerking. Op deze manier worden alle onkruiden effectief aangepakt. Met Boxer® kies je het beste van deze twee werelden.

Het werkingsspectrum van Boxer

  • Eénjarige grassen zoals: duist, windhalm en straatgras en tweezaadlobbige onkruiden zoals: kleefkruid, muur, ereprijssoorten, paarse dovenetel, hoenderbeet, muur, zwarte nachtschade (ook triazine-resistente), knopkruid, klein kruiskruid, herderstasje, vergeet-mij-niet, echte kamille en hennepnetel.
  • Melganzevoet, stippelganzevoet, uitstaande melde, eenjarige melkdistel en veelknopigen zoals perzikkruid, varkensgras, zwaluwtong, knopige en viltige duizendknoop zijn minder gevoelig.
  • Akkerviool, bingelkruid en hanepoot zijn ongevoelig. Voor de bestrijding van deze onkruiden wordt een tankmengsel aanbevolen.

Tips bij het inzetten van Boxer in wortelen:

  • Boxer inzetten vanaf het 2-3 bladstadium.
  • In verband met residu risico’s mag het tot en met het 4-bladstadium worden ingezet.
  • Boxer mag 2 keer per teeltcyclus worden ingezet.
  • Om bestaand onkruid af te branden kan metribuzin worden toegevoegd, voor een beter effect.

Ons advies:

  • Direct na zaai: Indien nodig een bespuiting uitvoeren met bijvoorbeeld clomazone, pendimethalin en aclonifen.
  • In 2-3 blad stadium: metribuzin 50 ml/ha + Boxer 1,5 l/ha
  • Daarna in 4 blad stadium: metribuzin 100 ml/ha + Boxer 2,5 l/ha

Let op de aanbevelingen over drifreductie op het etiket.