Hoe effectief was uw ziektebestrijding in wortelen tot nu toe? | Syngenta Nederland

You are here

Hoe effectief was uw ziektebestrijding in wortelen tot nu toe?

19.09.2018
Onkruidbestrijding in wortelen

Echte meeldauw en alternaria (loofverbruining) zijn twee schimmelziekten die ieder jaar voorkomen in de teelt van wortelen. Sclerotinia, ook bekend als rattenkeutelziekte, tast planten vooral aan onder vochtige omstandigheden. Veel percelen hebben in 2018 stress gehad door de droogte en hitte van deze zomer. In een wortelperceel waar de groei stagneert kan echte meeldauw een probleem worden. Door de meeldauwaantasting kunnen opbrengstdervingen tot wel 25% ontstaan. Bovendien is een flink aangetast gewas minder eenvoudig machinaal te rooien met een klembandrooier. Oogstverlies is dan het gevolg.

Door tijdig uw gewas te beschermen kunt u problemen voorkomen. We zien dit jaar in de percelen en de proeven waar tijdig Amistar® Top is ingezet een mooi, groen en oogstbaar gewas. Ook dit jaar heeft Amistar Top bewezen sterk te zijn op echte meeldauw.

Met Amistar Top en Score® EC kunt u deze schimmelziekten effectief bestrijden.

Hoe in de praktijk

Amistar Top werkt curatief en preventief. Voor een optimaal resultaat is de preventieve inzet de beste. Amistar Top mag maximaal 2 x per seizoen worden ingezet. Dosering: 1 liter Amistar Top per ha. Veilgheidstermijn: 14 dagen

Een effectief en residu-arm schema met een interval 2 – 3 weken in wortelen is:

  • T1 Amistar Top 1 l/ha
  • T2 Amistar Top 1 l/ha
  • T3 Score 0,5 l/ha
  • T4 Serenade 8 l/ha