Let op: In vroege wortelen kun je al aan de slag tegen onkruid | Syngenta Nederland

You are here

Let op: In vroege wortelen kun je al aan de slag tegen onkruid

19.04.2019
Onkruidbestrijding in wortelen

Effectieve bestrijding van onkruiden in de wortelteelt is uiterst belangrijk en blijkt ook ieder jaar weer een stevige uitdaging. Zorg altijd dat uw perceel vrij is van onkruid, ook van klein kiemend onkruid, vóór de zaai van de wortelen.

Op dit moment staan de eerste vroege wortelen juist boven de grond. Veelal wordt er aan de basis direct na zaai een combinatie van bodemherbiciden gespoten. Door het droge weer in april kan het zijn dat de effectiviteit van bodemherbiciden onvoldoende is.

Onkruidbestrijding in vroege wortelen

Onkruidbestrijding na opkomst

Bij opkomst van de wortelen komt meestal ook het eerste kiemende onkruid, zoals melde en zwarte-nachtschade. Wanneer de wortelen het 2-bladstadium hebben bereikt kan er veilig gestart worden met de herbiciden na opkomst.

Voor een optimaal resultaat is het aan te raden om na opkomst een bodemherbicide in te zetten met een contactwerking. Deze contactwerking is belangrijk voor de bestrijding van melde en zwarte nachtschade.

Bij veel telers en adviseurs is Boxer® al jaren lang een vaste waarde in de onkruidbestrijding in wortelen. Boxer® is een bodemherbicide met daarnaast een sterke contactwerking op o.a. melde en zwarte nachtschade.

Tips bij het inzetten van Boxer® in wortelen

  • Zet Boxer® in vanaf het 2-bladstadium
  • Voorkom residu door inzet uiterlijk tot en met het 4-bladstadium
  • Boxer® mag 2 keer per teeltcyclus worden ingezet
  • Om bestaand onkruid af te branden kunnen, voor een optimaal resultaat, Sencor® en/of Challenge® worden toegevoegd

Ons advies voor de onkruidbestrijding in wortelen

  • Direct na zaai voor opkomst, clomazone + pendimethalin + aclonifen toepassen
  • 2e bespuiting, na opkomst vanaf 2-bladstadium, Boxer® 1,5 ltr/ha + Sencor® 50 ml/ha (+ Challenge® 0,5 ltr/ha)
  • 3e bespuiting, na opkomst tot en met het 4 bladstadium, Boxer® 2,5 ltr/ha + Sencor® 100 ml/ha (+ Challenge® 0,5 ltr/ha)

Challenge® mag 1x voor opkomst en 1x na opkomst ingezet worden met een minimum interval van 25 dagen.
 

Sencor® en Challenge® zijn handelsmerken van Bayer CropScience.