Start met onkruidbestrijding in wortelen | Syngenta Nederland

You are here

Start met onkruidbestrijding in wortelen

23.05.2018
Onkruidbestrijding in wortelen

De eerste vroege wortelen staan boven. Het warme weer van de laatste weken heeft er voor gezorgd dat naast de wortelen ook de melde en zwarte nachtschade heeft kunnen kiemen. Wanneer de wortelen het 2- 3 bladstadium heeft bereikt kan er veilig gestart worden met herbiciden.

Optimale bestrijding met een bodemherbicide met contactwerking

Voor een optimaal resultaat is het aan te raden om een bodemherbicide in te zetten met een contactwerking. De contactwerking is belangrijk voor de bestrijding van melde en nachtschade.

Onze oplossing: Boxer®

Bij veel telers en adviseurs is Boxer al jarenlang een vaste waarde in de onkruidbestrijding in wortelen. Het is een bodemherbicide met daarnaast een sterke contactwerking op o.a. melde en nachtschade.

Werkingsspectrum van Boxer

  • Eénjarige grassen zoals: duist, windhalm en straatgras en tweezaadlobbige onkruiden zoals: kleefkruid, muur, ereprijssoorten, paarse dovenetel, hoenderbeet, muur, zwarte nachtschade (ook triazine-resistente), knopkruid, klein kruiskruid, herderstasje, vergeet-mij-niet, echte kamille en hennepnetel.
  • Melganzevoet, stippelganzevoet, uitstaande melde, eenjarige melkdistel en veelknopigen zoals perzikkruid, varkensgras, zwaluwtong, knopige en viltige duizendknoop zijn minder gevoelig.
  • Akkerviool, bingelkruid en hanepoot zijn ongevoelig. Voor de bestrijding van deze onkruiden wordt een tankmengsel aanbevolen.

Tips bij het inzetten van Boxer in wortelen:

  • Boxer inzetten vanaf het 2-3 bladstadium.
  • In verband met residu risico’s mag het tot en met het 4-bladstadium worden ingezet.
  • Boxer mag 2 keer per teeltcyclus worden ingezet.
  • Om bestaand onkruid af te branden kan metribuzin worden toegevoegd, voor een beter effect.

Ons advies:

Indien nodig direct naar zaai een bespuiting uitvoeren met bijv clomazone, pendimethalin en aclonifen . Vervolgens:1e bespuiting (2-3 blad stadium) metribuzin 50 ml/ha + Boxer 1,5 l/ha
2e bespuiting (4 blad stadium) metribuzin 100 ml/ha + Boxer 2,5 l/ha

Let op de drifreductie aanbevelingen op het etiket. Meer weten over driftreductie klik hier.