You are here

Tijd voor actie tegen echte meeldauw en Alternaria

Overige groenten
07.07.2017
Alternaria bestrijden in peen

Reflect heeft zich nu twee jaar bewezen als hét middel om te starten ter bestrijding van echte meeldauw en Altenaria in peen.

Echte meeldauw krijgt kans als het gewas niet wil groeien, door hoge temperaturen, droogte of tekort aan voedingsstoffen. Daardoor wordt het verzwakte loof gemakkelijk door Alternaria geïnfecteerd.
Altenaria komt vooral voor als het gewas onregelmatig of slecht staat, en we te maken krijgen met wisselde weersomstandigheden.

Gezond en sterk loof is de basis voor een optimale oogst met de klembandrooier met als gevolg een hoge opbrengst en goede kwaliteit.

Met Reflect® 1 ltr/ha aan de basis van uw ziektebestrijding zorgt u voor een goede bescherming van het loof. Hierdoor blijft het langer gezond en beter weerbaar tegen ziektes als Sclerotinia.

Syngenta adviseert om Reflect 1x preventief op T1 in te zetten voor de beste start en de langste duurwerking.

Reflect heeft een toelating gekregen ter bestrijding van echte meeldauw (Erysiphe dauci) en loofverbruining (Alternaria dauci) en mag maximaal met 2 x1ltr/ha worden toegepast met een interval van 14 dagen en een veiligheidstermijn van 14 dagen.

Klik hier voor het leaflet