Tijd voor onkruidbestrijding in wortelen | Syngenta Nederland

You are here

Tijd voor onkruidbestrijding in wortelen

Overige groenten
05.06.2018
Onkruidbestrijding in wortelen

De wortelen staan boven. Het warme weer in combinatie met de neerslag van de laatste weken heeft er voor gezorgd dat naast de wortelen ook de melde en zwarte nachtschade goed hebben kunnen kiemen. Waar een paar weken geleden in de vroege wortel gestart kon worden met de onkruidbestrijding kan er nu in de rest van de wortelen gestart worden met de onkruidbestrijding. De wortelen moeten dan wel 2- 3 bladstadium hebben bereikt. Pas dan kan er veilig gestart worden met herbiciden.

Optimale bestrijding met een bodemherbicide met contactwerking

Voor een optimaal resultaat is het aan te raden om een bodemherbicide in te zetten met een contactwerking. De contactwerking is belangrijk voor de bestrijding van melde en nachtschade.

Onze oplossing: Boxer®

Bij veel telers en adviseurs is Boxer al jarenlang een vaste waarde in de onkruidbestrijding in wortelen. Het is een bodemherbicide met daarnaast een sterke contactwerking op o.a. melde en nachtschade.

Werkingsspectrum van Boxer

 • Eénjarige grassen zoals: duist, windhalm en straatgras en tweezaadlobbige onkruiden zoals: kleefkruid, muur, ereprijssoorten, paarse dovenetel, hoenderbeet, muur, zwarte nachtschade (ook triazine-resistente), knopkruid, klein kruiskruid, herderstasje, vergeet-mij-niet, echte kamille en hennepnetel.
 • Melganzevoet, stippelganzevoet, uitstaande melde, eenjarige melkdistel en veelknopigen zoals perzikkruid, varkensgras, zwaluwtong, knopige en viltige duizendknoop zijn minder gevoelig.
 • Akkerviool, bingelkruid en hanepoot zijn ongevoelig. Voor de bestrijding van deze onkruiden wordt een tankmengsel aanbevolen.

Tips bij het inzetten van Boxer in wortelen:

 • Boxer inzetten vanaf het 2-3 bladstadium.
 • In verband met residu risico’s mag het tot en met het 4-bladstadium worden ingezet.
 • Boxer mag 2 keer per teeltcyclus worden ingezet.
 • Om bestaand onkruid af te branden kan metribuzin worden toegevoegd, voor een beter effect.

Ons advies:

 • Direct na zaai: Indien nodig een bespuiting uitvoeren met bijvoorbeeld clomazone, pendimethalin en aclonifen.
 • In 2-3 blad stadium: metribuzin 50 ml/ha + Boxer 1,5 l/ha
 • Daarna in 4 blad stadium: metribuzin 100 ml/ha + Boxer 2,5 l/ha
   

Let op de drifreductie aanbevelingen op het etiket.