Het juiste moment om uw vruchtzetting te bevorderen! | Syngenta Nederland

You are here

Het juiste moment om uw vruchtzetting te bevorderen!

14.04.2017
Perenbloesem

Bevorderen van vruchtzetting bij lagere temperaturen

Op dit moment wijzen alle signalen erop dat er een lange periode aankomt met relatief lage dag temperaturen van maximaal 12 °C en nacht temperaturen die volgende week plaatselijk zelfs richting 0°C gaan. Daarbij staat een schrale wind uit noord tot noordoostelijke richting.  Alles bij elkaar zijn dit geen goede omstandigheden voor een goede bestuiving en bevruchting. Wetend dat Promalin de vruchtzetting kan bevorderen ontstaat snel de discussie of het toepassen van dit product bij de komende relatief lage temperatuur wel zin heeft.

Bij het nemen van een beslissing spelen een paar belangrijke zaken:

  • Bij hogere temperaturen is groei en dus celdeling sterker dan bij lagere temperaturen en middelen die hierop aansturen werken dan ook uiteraard beter. Echter bij een wat lagere temperatuur staat groei niet plotseling stil. Planthormonen zoals GA 4/7 en 6- BA die groei aansturen blijven dus ook bij die iets lagere temperaturen gewoon hun werk doen, alleen in iets mindere mate
  • In de boomgaard is de temperatuur al gauw een paar graden hoger dan in het open veld dus de voorspelling van 12°C wordt in de boomgaard al snel 15° of meer en dan heb je de goede omstandigheden snel te pakken
  • De knopzetting is dit jaar in het algemeen niet overdadig dus elke vrucht zal welkom zijn. Ondersteuning van de zetting is dus juist nu relevant
  • Promalin is een ideaal product want de GA 4/7 hierin reduceert de stress, terwijl 6- BA de celdeling aanstuurt

Op grond van bovenstaande feiten is een toepassing van Promalin voor de komende periode dus juist raadzaam omdat het bloeiweer voor een langere periode matig tot slecht zal zijn. Realiseert u zich hierbij dat als u achteraf constateert dat het wel een paar vruchten meer hadden mogen zijn, er niets meer te corrigeren is.

 

PerenbloesemPromalin in peren:
In peren mag Promalin twee keer worden ingezet in een dosering van 0,25 liter per hectare, de eerste keer is veelal uitgevoerd bij 30 % open bloemen en de tweede toepassing kan plaatsvinden in de volle bloei. De dosering mag gecorrigeerd worden naar boomhoogte tot maximaal 0,375 liter per hectare per keer. 

 

Knoppen aan appelboomPromalin in appels: 
Wilt u de zetting bevorderen dan kan de 1e toepassing al in het begin van de bloei worden uitgevoerd. In appels mag Promalin vier keer worden toegepast in een dosering van 0,25- 0,5 liter per hectare. De dosering kan gekorrigeerd worden naar boomhoogte tot 0,75 l/ha.
Afhankelijk van bloeiomstandigheden en groeikracht van de bomen kan de dosering en interval worden aangepast, de hoogste dosering met kortere intervallen kiezen bij grote kans op verruwing bij sterke temperatuurs schommelingen of bij veel regen en slechte bloeiomstandigheden.

 

Promalin