Hoe krijgt u zwartvruchtrot in peren onder controle? | Syngenta Nederland

You are here

Hoe krijgt u zwartvruchtrot in peren onder controle?

31.05.2016

Naar aanleiding van gesprekken met voorlichters en telers in de afgelopen periode over zwartvruchtrot, zien we dat deze ziekte toch op veel bedrijven in lichte tot zeer lichte mate gevonden wordt.

Dankzij de beschikbaarheid over een behoorlijk aantal effectieve middelen, komen hele zware aantastingen van zwartvruchtrot nauwelijks meer voor, maar deze belangrijke ziekte in peren blijft dus onverminderd aandacht vragen. De vraag rijst snel waarom aantasting door zwartvruchtrot ondanks zware schema’s toch gevonden wordt.

 Dit heeft vooral te maken met het feit dat het hier om een complexe ziekte gaat waar met name ten aanzien van infectiemomenten en ziekte-ontwikkeling lang nog niet alles bekend is. Zwartvruchtrot is sterk stress gerelateerd. Stress kan per jaar sterk wisselen en soms is stress nog niet zichtbaar terwijl er in de boom van alles gebeurt. Toen zwartvruchtrot zich in de jaren '90 definitief in Nederland vestigde was vrij snel duidelijk dat de maanden mei en juni de belangrijkste waren voor de infecties en dus ook voor de bestrijding ervan.

Inmiddels weten we dat ook in juli en augustus er succesvolle infecties kunnen plaatsvinden en dat maakt dat zwartvruchtrot over een lange periode, van eind april tot in augustus, aangepakt moet worden. Uitgebreid middelenonderzoek door PCF in België toont aan dat 800 gramSwitch® /ha en 225 ml Score® /ha in het bestrijdingsschema voor zwartvruchtrot de sleutelproducten zijn.

Timing van de bespuitingen tegen zwartvruchtrot
Zwartvruchtrot sporuleert vanaf eind april vanuit dood organisch materiaal. Tijdens regen of zware dauw rijpen de ascosporen die vervolgens bij het opdrogen uitgestoten worden en op het perengewas belanden en het blad en later ook vruchten kunnen infecteren. Uit deze infecties ontstaat vervolgens een zomercyclus die zowel blad als vruchten kan aantasten. Soms is de bladaantasting nauwelijks zichtbaar maar treden de symptomen later in het seizoen met name op de vruchten op.

 Omdat de ascosporen-uitstoot in mei en juni altijd na de regen of zware langdurige dauw optreedt, kunt u de bestrijding in deze periode hierop aanpassen door direct na regen een bespuiting uit te voeren. Als ascosporen in het voorjaar tot kieming komen, ontstaat er vaak eerst een epifytische fase, met name bij lagere temperaturen. Hierbij ontwikkelen de schimmeldraden zich op het blad zonder hieraan voedingsstoffen te onttrekken. Switch en Score gaan kieming tegen maar werken door de curatieve eigenschappen ook op deze epifytische fase. Bij warm vochtig weer ontstaat vanuit deze epifytische fase de daadwerkelijke infectie. Snel daarna ontstaan dan ook de markante donkere vlekken vanuit de nerf naar het bladpunt.

 Vanuit deze aantastingen ontstaat een zomercyclus die zich bij warm vochtig weer, zoals bij onweersbuien, razendsnel kan ontwikkelen. De sporen kiemen al na 4 – 5 uur en symptomen kunnen dan al na 2 – 3 dagen zichtbaar zijn. Op deze zomercyclus is het dus gevaarlijk om direct na regen te spuiten want de kans is groot dat de infectie dan al heeft plaatsgevonden, vooral bij warm en broeierig weer. In de zomermaanden kan daarom beter kort voor regen een bespuiting uitgevoerd worden.

 In alle situaties moeten de bespuitingen een aantal keer herhaald worden om nieuw gevormd blad en de groeiende vruchten te beschermen. Houdt bij de bestrijding van zwartvruchtrot vooral rekening met de effectiviteit van middelen. Switch werkt zeer sterk, de SDHI’s (Luna, Fontelis en Bellis) en Score hebben een sterke werking. Mancozeb werkt redelijk en captan heeft een zwakke werking. Voor strobilurines is uit labonderzoek door PCF (België) een (sterk)verminderde werking vastgesteld.

Advies:
 Gebruik Switch 1- 2 keer in een dosering van 800 gram/ha in de periode mei-juni afhankelijk van neerslag en ziektedruk. Hierdoor blijven nog 1- 2 toepassingen over om in het afspuitschema zowel zwartvruchtrot als bewaarziekten aan te pakken. In het afspuitschema hebben Geoxe® en Safir® ook een goede werking tegen zwartvruchtrot. Wissel Switch af met 225 ml Score/ha. Voeg aan Score altijd een contactmiddel toe. Score bestrijdt tevens perenroest en heeft een nevenwerking tegen meeldauw.

 Voor vragen en advies kunt u altijd contact opnemen met onze Crop Advisor Jan Hoogland. [email protected] Tel. 06 536 765 28