Meeldauw in roos? Wissel af met Solvit | Syngenta Nederland

You are here

Meeldauw in roos? Wissel af met Solvit

15.05.2017
Echte meeldauw in roos

De bekende weerspreuk  “April doet wat hij wil” is ook dit jaar weer van toepassing. De wisselende weersomstandigheden buiten hebben ervoor gezorgd dat ook het klimaat in de kas soms lastig te sturen was. Het gevolg hiervan is dat de druk van echte meeldauw de laatste weken weer is toegenomen. Onder andere het gebruik van schermdoeken en nieuwe inzichten in de manier van telen, hebben er gelukkig voor gezorgd dat de echte meeldauw steeds beter te beheersen is. Het blijft echter nog steeds noodzakelijk om op deze ziekte in te grijpen.

Vanaf 1 april mag Solvit weer ingezet worden, o.a. in snijrozen. In 2015 en 2016 zijn goede ervaringen opgedaan met Solvit. Met name de curatieve werking wordt erg gewaardeerd. Men is zich steeds meer bewust van het belang de gebruikte fungicides op tijd af te wisselen om zo resistentie te voorkomen. Solvit is een welkome afwisselpartner binnen het huidige pakket van meeldauwmiddelen en kan de komende periode veilig worden ingezet in roos. 

Meeldauw in roos

 

Wat is Solvit?

Solvit is ruim 2 jaar geleden toegelaten voor de bestrijding van echte meeldauw in de teelt van roos en gerbera. Tussen 1 april en 30 september kan Solvit in roos worden ingezet in 2 blokken van elk 3 toepassingen. 

Hoe werkt Solvit?

De kracht van Solvit schuilt in de combinatie van 2 actieve stoffen met een verschillend werkingsmechanisme. Hierdoor wordt de meeldauw op twee fronten tegelijk aangevallen en is resultaat snel zichtbaar.

Er is sprake van contactwerking op het bladoppervlak direct na een toepassing en lokaal systemische werking door opname in het blad. De meeldauwplekken worden grijs en drogen in. Uiteindelijk herinneren alleen donkerpaarse plekken op het blad nog aan de oude meeldauwaantasting.

Uit meerdere proeven is herhaaldelijk gebleken dat Solvit een zeer goede curatieve werking heeft, maar ook de duurwerking is uitstekend te noemen; tot 3 weken na de laatste toepassing is een bestrijdend effect waarneembaar!

Solvit in Roos

Het advies

Hanteer een concentratie van 75 ml Solvit per 100 ltr water bij een watervolume van 1500 ltr water per hectare. Bij hogere watervolumes dient de concentratie van Solvit evenredig te worden verlaagd, zodanig dat er 1,125 ltr Solvit per hectare wordt toegepast. Het gebruik van hogere doseringen verhoogt het risico op gewasschade! Voorkom afdruipen van het gewas om onvoldoende effectiviteit te voorkomen. Gebruik daarom bij voorkeur niet meer dan 3000 ltr water per hectare voor de meeldauwbestrijding.

Pas Solvit toe in bloktoepassingen van maximaal 3 bespuitingen en een interval van 7 dagen. Door de opbouw van de actieve stof in het gewas bij herhalingsbespuitingen wordt meeldauw optimaal bestreden.   

Pas Solvit niet toe tijdens zeer scherpe weersomstandigheden en zorg ervoor dat het gewas minimaal 1 uur nat blijft!

Solvit laat zich uitstekend combineren met Hicure. Hicure is een biostimulant met bewezen effectiviteit voor verbetering van de plantweerbaarheid in roos. Met Hicure zijn goede ervaringen opgedaan in roos in combinatie met Solvit.

Indien nog geen ervaring is opgedaan met een middel of combinatie in een specifiek gewas, voer dan altijd kleinschalig een proefbespuiting uit om vast te stellen of het gewas het middel of de combinatie verdraagt. 

De voordelen van Solvit

  • Sterke preventieve en curatieve werking
  • Gewasveilig bij juiste toepassing
  • Zeer laag risico op resistentieontwikkeling
  • Veilig voor biologische bestrijders in roos
  • Goede nevenwerking op roest
  • Eenvoudig in gebruik

 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen onze Crop Advisor Wesley Akkermans, +31(0)6-12 66 02 33.