Periode rond koppen meest kritisch voor vuur | Syngenta Nederland

You are here

Periode rond koppen meest kritisch voor vuur

16.04.2019
Palladium

De relatief warme maand maart en eerste week april zorgden ervoor dat de vroege cultivars al gekopt zijn. Afgelopen week was het een stuk kouder wat zorgde voor weinig ontwikkeling van het gewas. De komende periode loopt de temperatuur naar verwachting weer op.

De periode rond de bloei is de meest kritische periode waarin vuur kan toeslaan. Door het koppen wordt het gewas beschadigd waardoor vuur makkelijker het gewas kan binnendringen, zowel via het blad als via de steel. Tevens zorgen bloemblaadjes in het gewas voor een ideaal micro klimaat voor de ontwikkeling van vuur. In diverse vuurproeven zijn de eerste pokken al waargenomen. Het is dan ook belangrijk dat nu een extra goede bescherming tegen vuur plaatsvindt.

Speciaal voor de bollenteler heeft Syngenta het fungicide Palladium geregistreerd. De toelating is inmiddels bloembollen breed (behalve lelie). Palladium heeft een uitstekende werking tegen Botrytis in bloembollen.

 

Wat doet Palladium?

Palladium is een uniek product en bevat twee werkzame stoffen met twee totaal verschillende werkingsmechanismen. Hierdoor wordt de schimmel zowel preventief als curatief aangepakt. Fludioxonil ontregelt de kieming van de schimmelsporen en zorgt voor de lange preventieve werking. Cyprodinil daarentegen wordt opgenomen door de plant en ontregelt de aanmaak van het essentiële eiwit methionine in de schimmel en zorgt voor de actieve/curatieve doding.

 

Wanneer Palladium inzetten?

Door de tweezijdige werking geeft Palladium een betrouwbare bescherming van de tulpen onder hoge druk. De meest kritische fase met kans op infectie is vaak rond het koppen. Vanuit een tiental proeven blijkt dat Palladium solo erg goed werkt en rond het koppen in combinatie met bijvoorbeeld mancozeb minstens zo goed werkt als de huidige standaard.

Palladium

Bovenstaande foto’s zijn uit een vuurproef met hoge druk waar 0,3 kg/ha Palladium is vergeleken met een ander middel dat veel gebruikt wordt rond het koppen. Op de foto’s zien we dat Palladium goed in staat is om een beginnende vuuraantasting in te kapselen waardoor invuring naar de bladoksels wordt voorkomen.

 

Mengbaarheid bij lagere temperaturen

Syngenta heeft uitvoerig de mengbaarheid van Palladium laten testen in combinatie met de meest gebruikte middelen in bloembollen. Zowel bij 5 °C als 15 °C blijkt dat Palladium prima gemengd kan worden met andere gewasbeschermingsmiddelen. Palladium is op basis van een fijn granulaat (WG) geformuleerd. De vaste middelen worden altijd als eerste in de tank opgelost. Het is aan te bevelen om eerst de tank met water te vullen tot minimaal 50% en als eerste geleidelijk Palladium op te lossen en vervolgens de andere producten toe te voegen.

 

Advies

Pas Palladium 3 a 4x toe rond de bloei. Dosering i.c.m. mancozeb is 0,3 kg/ha. Solo voldoet 0,5 kg/ha.

 

De voordelen van Palladium op een rijtje

  • Het beste middel tegen vuurstelen!
  • Lange werkingsduur
  • 2 nieuwe werkzame stoffen, werkt zowel preventief als “curatief”
  • Is zacht voor het gewas
  • Is snel regenvast
  • 4 toepassingen mogelijk
  • Lage milieubelasting

 

Onze positieve ervaringen

In 2018 is een schema met Palladium getest in een vuurproef hyacint (Pink Pearl) op Platform Innoventis. Het schema bestond uit 9x een basisfungicide en 3x Palladium rond de bloei.

Referentie schema 1: 12x mancozeb.

Referentie schema 2: 12x mancozeb met 6x een fungicide toegevoegd.

De vuurdruk was met 6% in onbehandeld. Dit is niet erg groot, maar toch zagen we een significant hogere opbrengst met het schema met Palladium t.o.v. een doorspuitschema mancozeb. Het resultaat ziet u terug in de grafiek hieronder.

Resultaten Palladium Hyacint

Vanuit een 7-tal platformproeven in tulp blijkt dat Palladium een gemiddeld gelijke tot hogere opbrengst geeft ten opzichte van de referentie. 

Gemiddelde opbrengst platformproeven tulp