Update toelatingssituatie pymetrozine - Tafari® | Syngenta Nederland

You are here

Update toelatingssituatie pymetrozine - Tafari®

17.10.2018
Tafari update

Met dit bericht willen we u een update geven over de situatie rond de Europese herregistratie van pymetrozine, de actieve stof van Tafari® .
De Europese Commissie heeft besloten om de goedkeuring van de werkzame stof pymetrozine in te trekken op basis van zorgen met betrekking tot het grondwater, voedings- en anaërobe metabolieten, alsook hormoonverstoring.
De beroepscommissie van 12 juli 2018 heeft geleid tot een neutraal advies van de EU-lidstaten, waardoor de Europese Commissie haar voorstel voor niet-verlenging kon goedkeuren.
 
Wij, als Syngenta blijven achter pymetrozine staan en stellen, ook wetenschappelijk gezien, dat de intrekking van pymetrozine niet gerechtvaardigd is. Verschillende lidstaten zijn dezelfde mening toegedaan, zoals ook is gebleken op de vergadering van de beroepscommissie op 12 juli.
 
Pymetrozine speelt een vitale rol in de productie van voedsel en in de sierteelt. Met een correct gebruik en veilige werkwijze kunnen de Europese telers van sierteeltproducten al meer dan 15 jaar gewassen van een zeer hoge kwaliteit produceren.
Europa gaat helaas een belangrijk product missen dat ook nog eens perfect past in de IPM (Integrated Pest Management) programma’s.
Tenslotte speelt pymetrozine ook een essentiële rol in het voorkomen van resistenties voor insecticiden.
 
De non Renewal Verordening is vandaag gepubliceerd en gaat in op 30 oktober 2018. Voor de uitfasering van pymetrozine bevattende producten in de EU heeft de Commissie toegestemd met een maximale uitverkoopperiode van 6 maanden (tot 30 april 2019) en een daaropvolgende opgebruikperiode van 9 maanden (tot 30 januari 2020). De Europese maximale respijttermijnen moeten ook nog omgezet worden in nationale respijttermijnen. Het is nu aan het Ctgb om te beslissen welke respijttermijnen voor Nederland zullen gelden. Zodra die bekend zijn, zullen wij u informeren. 
 
Mocht u verder vragen hebben dan kunt u bij ons terecht. Klik hier voor onze contactgegevens