Uw lelies beschermd tegen aaltjes en ritnaalden! | Syngenta Nederland

You are here

Uw lelies beschermd tegen aaltjes en ritnaalden!

12.03.2019
Lelies

Aaltjes en ritnaalden kunnen voor veel opbrengstderving en schade zorgen tijdens de teelt van lelie. Het plantseizoen gaat weer van start dus wordt het tijd om de juiste beschermingsstrategie te bepalen met Nemathorin en Amistar!

Waarom Nemathorin®?
Nemathorin heeft als enige middel een bijzonder brede werking. Nemathorin heeft een goede werking op o.a. ritnaalden, Pratylenchus penetrans en vrijlevende aaltjes, zoals Trichodorus

Optimale bescherming in combinatie met Amistar®
Naast de goede werking van Amistar tegen Rhizoctonia levert het middel ook een positieve bijdrage aan de wortelkwaliteit. Wortels die aangetast worden door aaltjes zijn extra vatbaar voor schimmelaantasting, waardoor wortelrot kan ontstaan. Door het toepassen van Amistar in de dosering 6 l/ha worden wortels beschermd tegen de schimmelaantasting. 

 

Proefresultaten 2018

Oogstopbrengst lelie

Grafiek 1. Relatief oogstgewicht,  Drenthe

Indien de aaltjespopulatie op het perceel erg hoog is, altijd nagaan of de lelies op een ander perceel geteeld kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is kan voor extra zekerheid Nemathorin prima gecombineerd worden met een andere nematicide. In grafiek staat de relatieve opbrengst aangegeven van een proef in Drenthe. Begin populatie van P. penetrans was 1300 PP/ 100 ml grond erg hoog. Nemathorin en tevens de combinatie met een ander nematicide laten goede resultaten zien.

 

oogstopbrengst lelie met nemathorin

Grafiek 2: Relatief oogstgewicht, proevenplatform Innoventis 2017-2018

Op het platform van Innoventis is in 2017 en 2018 gekeken naar het effect van een Nemathorin toepassing op besmet uitgangsmateriaal. Het uitgangsmateriaal is vooraf gekookt in captan. In 2017 waren de verschillen eind september al goed zichtbaar aan het einde van het groeiseizoen. In 2018 was de druk iets lager wat je op het veld ook kon zien. Bij de oogstbepaling waren de verschillen duidelijk aanwezig. Vooral Nemathorin liet consistent goede resultaten zien.

lelie aaltjes bestrijden met Nemathorin

Grafiek 3 Platformproef Innoventis 2018, beoordeling beworteling

Naast een goede opbrengst is een goede beworteling net zo belangrijk. In 2017 was duidelijk zichtbaar dat de aaltjes druk vanuit het uitgangsmateriaal erg hoog was waardoor er bijna geen beworteling was bij de oogst. In beide jaren laat de toepassing van Nemathorin duidelijk een beter beworteling zien.

Advies tegen aaltjes

Gebruik voor een zo goed mogelijke bescherming volvelds 30 kg Nemathorin per ha. Het middel moet gelijkmatig over het grondoppervlak worden verdeeld met daarvoor geschikte granulaatstrooiers en vervolgens worden ingewerkt tot een diepte van 15 tot 20 cm. Afhankelijk van bodem en bodemgesteldheid kan hiervoor bijvoorbeeld een roterende spitmachine (spitfrees) gebruikt worden.Nemathorin heeft een lange werkingsduur en heeft voor een goede oplosbaarheid voldoende bodemvocht nodig. Start daarom voor een snelle een optimale bescherming tegen Pratylenchus penetrans tijdig met beregenen.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met onze crop advisor Maurice Kok.

Maurice Kok