“Met goede kennis kun je effectiever spuiten.”

Spuittechniek
Spray assist

Naast de juiste dosering en geschikte weersomstandigheden is de spuittechniek van grote invloed op het effect van een bespuiting. Syngenta heeft een traditie in onderzoek en advisering over optimale spuittechniek. Die kennis komt nu ook beschikbaar via de smartphone-app Spray Assist.

“We moeten meer variëren met spuitdoppen.”

“Wij willen ons als Syngenta Crop Protection onderscheiden met een goed toepassingsadvies”, begint Aron Bom zijn verhaal.  “We streven daarbij naar de balans tussen een goed technisch resultaat en een minimale belasting van de omgeving. Zo helpen we de teler om het effect van zijn bespuitingen te optimaliseren en geven we onze gewasbeschermingsmiddelen een meerwaarde mee.” Bom is agronoom bij Syngenta Crop Protection met specialisatie nieuwe landbouwtechnieken. Samen met een team internationale collega’s is hij verantwoordelijk voor de verspreiding van kennis over spuittechniek onder agrariers in de Benelux.  Bom: “Syngenta heeft een traditie in eigen onderzoek naar de effectiviteit van bespuitingen. We doen elk jaar proeven in samenwerking met officiële onderzoeksinstanties. Zo kijken we dit jaar naar de werking van fungiciden in uien en aardappelen. We variëren met de dopkeuze, spuitdruk en hoeveelheid water. We kijken hoeveel spuitmiddel er op het blad komt en hoe ernstig een eventuele aantasting wordt. En indien nodig wordt de proef geïnfecteerd. De uitkomsten van die proeven vertalen we naar een goed technisch advies op het etiket van onze middelen.” Naast gangbare spuittechnieken neemt Syngenta ook nieuwere technieken als luchtondersteuning en Wingssprayer mee in de beproevingen.

Maximaal effect van bespuiting

Mede door de strenge regels voor het uitvoeren van bespuitingen en de verplichte spuitkeuringen werken de meeste Nederlandse teeltbedrijven met een moderne en goed onderhouden veldspuit. Toch valt er aan de effectiviteit van de bespuitingen vaak nog het nodige te verbeteren. Bom geeft een voorbeeld: “Als de gebruiker meer liters per hectare wil verspuiten, wordt vaak gekozen voor een hogere spuitdruk. Maar dat geeft fijnere druppels die makkelijk verwaaien en dus niet op het gewas komen. Je kunt dan beter een andere dop kiezen. Ik zie nog te vaak dat een veldspuit maar twee verschillende spuitdoppen heeft. Maar we moeten in Nederland juist meer met doppen gaan variëren om altijd de beste combinatie te krijgen van liters per hectare, spuitdruk en druppelgrootte. Dan bereik je maximaal effect voor het gewas en minimale impact op het milieu.”

Spuitdoppen kiezen

Door wetgeving ten aanzien van driftreductie kunnen Nederlandse telers in de praktijk alleen nog werken met groffe en zeer groffe druppels bij gebruik van de gangbare spuittechniek. Toch heeft dat volgens Bom echt niet alleen nadelen. “Een groffe druppel geeft een betere indringing en dat kan voor het effect van de bespuiting belangrijk zijn. De gewenste indringing en bedekkingsgraad verschillen per gewasgroep en per type middel.  Dat nemen we altijd mee in onze adviezen. En bij systemische middelen kan een groffe druppel ook prima. Het middel verspreidt zich immers door de plant. Al dit soort effecten proberen we met onze proeven te bewijzen.” Ondanks alle beperkingen en voorschriften valt er volgens Bom nog genoeg te kiezen als het gaat om de optimale dopuitrusting. “Naast afgifte, druk en druppelgrootte kun je ook nog kijken naar de spuithoek. Soms geeft een dop met een afwijkende spuithoek of een tweerichtingsdop een gunstiger bedekking of indringing. Dus oriënteer je goed op het aanbod van spuitdoppen.”

Advies op de smartphone

De mogelijkheden van de smartphone hebben Syngenta geïnspireerd om de beschikbare kennis over spuittechniek toegankelijk te maken via de gebruiksvriendelijke app Spray Assist. “De eerste versie wordt nu al gebruikt door een groep van 500 telers in de Benelux”, vertelt Bom. “Nadat je hebt ingevoerd met welk middel je wilt spuiten in welk gewas geeft Spray Assist advies over de aanbevolen combinatie van spuitdop, druk en afgifte. Ook kun je zien welke druppelgrootte je dan krijgt. Binnenkort lanceren we een verbeterde versie die ook voor meer gewassen beschikbaar is.”