Syngenta deelt kennis spuittechniek via handige app.

Spuittechniek
Spray assist

Met de nieuwste update van de Spray Assist app kunnen telers nu voor bespuitingen in zes akkerbouwgewassen het moment en de technische uitvoering optimaliseren. De app is de voorbode van nog veel meer digitale hulpmiddelen die een plek krijgen op het nieuwe Cropwise platform van Syngenta.

De Spray Assist is een app voor smartphones die Syngenta in 2020 in Nederland heeft geïntroduceerd. Recentelijk is een update beschikbaar gekomen die de inzetbaarheid van de app sterk verbetert. Zo is het aantal gewassen waarvoor de app werkt uitgebreid naar 6: granen, aardappelen, suikerbieten, uien, mais en bonen. Aron Bom is als agronoom bij Syngenta (met  specialisatie New Farming Technology) nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Spray Assist app. “Het hoofddoel van de Spray Assist app is het optimaliseren van het effect van een bespuiting”, vertelt Bom. “Nadat je als gebruiker hebt ingevuld welk type bespuiting je van plan bent, bijvoorbeeld onkruid bestrijden in uien in het kramstadium, kijkt de app maximaal 5 dagen vooruit om te beoordelen wanneer de weersomstandigheden goed zijn voor dit type bespuiting. Dat wordt beoordeeld op basis van de windsnelheid, de temperatuur en de verdamping.”

Advies voor uitvoering

In de volgende stap kiest de gebruiker het definitieve spuitmoment. Wanneer dit een paar dagen vooruit ligt, zal de app de gebruiker er aan herinneren. Zodra het definitieve beoogde spuitmoment wordt ingevoerd, komt de app met een advies voor de technische uitvoering van de bespuiting. Denk aan de aanbevolen dopkeuze, de rijsnelheid, de hoeveelheid water en de spuitdruk. De onderliggende kennis over de optimale spuittechniek komt uit eigen huis, vertelt de ontwikkelaar. “Syngenta doet al jaren op meerdere locaties onderzoek naar de invloed van de spuittechniek en de weersomstandigheden op de effectiviteit van een bespuiting. De rekenregels in de Spray Assist zijn dus prima onderbouwd.”

Bijzonder is dat de app ook inzicht biedt in bepaalde spuitrisico’s, bijvoorbeeld de kans op drift. De gebruiker kan desgewenst kijken of het driftrisico vermindert bij een andere spuitdop of druk. “Op deze manier helpt de app je ook om ongewenste emissies te minimaliseren”, aldus Bom.

Weerbericht populair

In de Spray Assist app kan de weersverwachting tot 5 dagen vooruit worden bekeken, desgewenst per uur. De weersverwachting is afkomstig van Meteoblue. Bom: “Het weerbericht is sowieso een populair onderdeel van de app, weten we van de ruim 500 gebruikers in de Benelux die we nu hebben. We zien ook dat die gebruikersgroep heel gevarieerd is samengesteld. Jong en oud, grote en kleine bedrijven en van computernerds tot digibeten. We wilden met de Spray Assist een eenvoudig hulpmiddel maken dat je altijd bij je hebt. Daarom werkt de app ook het mooist op de smartphone. Maar thuis op de tablet kijken kan natuurlijk ook.”

De nieuwste versie van de Spray Assist valt onder het internationale Cropwise platform van Syngenta. “Voor Nederland is dit een nieuw naam”, weet Bom, “maar in bijvoorbeeld Brazilië vinden boeren op Cropwise al een groot aantal digitale hulpmiddelen. Die kant gaan we in Europa ook op. De Spray Assist app is  verkrijgbaar via de App store voor IPhone en de Play Store voor Google smartphones. Na het invoeren van een aantal basisgegevens (o.a. de dopuitrusting van de spuit, percelen en gewassen) kan de gebruiker direct aan de slag.