Insectenschade in bieten voorkomen | Syngenta Nederland

You are here

Insectenschade in bieten voorkomen

05.06.2019
Hou bieten onkruidvrij vanaf de start met Dual Gold

Er zijn zeer veel verschillende insecten, die schade kunnen veroorzaken in bieten. Door het verbod op neonicotinoïden, die niet meer ten behoeve van zaaizaadbehandeling gebruikt mogen worden, zal de schade door insecten mogelijk toenemen. Neonicotinoïden hadden het voordeel dat ze effectief waren op zowel ondergronds als bovengronds levende insecten (inclusief luizen).

Vanaf seizoen 2019 hebben we Force® 20CS. Force 20CS beschermt de kiemende bietenplant effectief tegen ondergronds levende insecten.

Het seizoen 2019 kenmerkt zich niet alleen doordat bieten soms zeer vroeg gezaaid zijn (waardoor problemen met bovengronds levende springstaarten toenamen), maar ook door een hoge druk aan bovengronds levende insecten als bietenkever, aardvlooien en luis. Force 20CS werkt niet op deze bovengronds levende insecten.Het is daarom, naast de bescherming van de bieten met Force 20CS, uiterst belangrijk uw perceel regelmatig te monitoren op deze insecten, om op tijd te kunnen ingrijpen met bladbespuitingen indien de schadedrempel is overschreden.

Klik hier voor meer informatie omtrent Force 20CS en/of voor het downloaden van het Force leaflet.