You are here

Stemphylium en Cercospora gevonden? Controleer uw bietenpercelen.

Suikerbieten
04.07.2017
bladziekten in suikerbiet bestrijden met Spyrale

 

Het gewas op de bietenpercelen is inmiddels gesloten. Wees daarom alert op de aanwezigheid van bladziekten en controleer uw gewas zorgvuldig. Gezien de extreme weersomstandigheden staat het gewas onder stress waardoor bladziekten zich makkelijker kunnen ontwikkelen. Op verschillende bietenpercelen op de Noordelijke klei is Stemphylium gevonden. In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is Stemphylium en Cercospora gevonden. De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert u in deze gebieden zeker alert te zijn en uw bietenpercelen wekelijks te controleren. Vanwege resistentiemanagement is het belangrijk niet te laat te spuiten, dus zodra u vlekjes van ziekte vindt. Dus spuit zoveel mogelijk preventief en niet curatief, want dit geeft meer ziektedruk en meer risico’s. Ook in de andere regio's raden we u aan uw percelen goed te controleren.

Op www.irs.nl/bladschimmelpagina staat meer informatie over het herkennen van de verschillende bladschimmels en bladaantastingen. Als u twijfelt of het een aantasting betreft, neem dan contact op met de bladziekteschimmeldienst van het IRS.

Als u een aantasting vindt in uw perceel, voer dan een bespuiting met een fungicide uit.

Ons advies:

Spyrale: 1l/ha (max 2 x per teelt)

Borgi: 0,4 l/ha (max 2 x per teelt)

 

Richtlijnen Spyrale
Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer gebruik gemaakt wordt van één van volgende driftreducerende maatregelen:

Driftreductie maatregelen bij Spyrale tegen bladziekten in suikerbieten

En verder:

  • Spuitboomverlaging (30 cm) in combinatie met luchtondersteuning en een teeltvrije zone van 0,50 meter
  • Hardi Twin Force met luchtondersteuning en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,50 meter
  • Släpduksysteem en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,50 meter
  • Wingssprayer en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,50 meter
  • Luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,50 meter
  • Bandspuit in combinatie met een teeltvrije zone van 1 meter
  • Spuitboomverlaging (30 cm) en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1 meter
  • Luchtondersteuning en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1 meter
  • Grenst uw perceel niet aan oppervlaktewater dan kunt u met de conventionele spuittechniek een spuitvrije zone aanhouden van 50 cm