You are here

Stemphylium en Cercospora gevonden? Controleer uw bietenpercelen.

Suikerbieten
04.07.2017
bladziekten in suikerbiet bestrijden met Spyrale

Het gewas op de bietenpercelen is inmiddels gesloten. Wees daarom alert op de aanwezigheid van bladziekten en controleer uw gewas zorgvuldig. Gezien de extreme weersomstandigheden staat het gewas onder stress waardoor bladziekten zich makkelijker kunnen ontwikkelen. Op verschillende bietenpercelen op de Noordelijke klei is Stemphylium gevonden. In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is Stemphylium en Cercospora gevonden. De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert u in deze gebieden zeker alert te zijn en uw bietenpercelen wekelijks te controleren. Vanwege resistentiemanagement is het belangrijk niet te laat te spuiten, dus zodra u vlekjes van ziekte vindt. Dus spuit zoveel mogelijk preventief en niet curatief, want dit geeft meer ziektedruk en meer risico’s. Ook in de andere regio's raden we u aan uw percelen goed te controleren.

Op www.irs.nl/bladschimmelpagina staat meer informatie over het herkennen van de verschillende bladschimmels en bladaantastingen. Als u twijfelt of het een aantasting betreft, neem dan contact op met de bladziekteschimmeldienst van het IRS.

Als u een aantasting vindt in uw perceel, voer dan een bespuiting met een fungicide uit.

Ons advies:

Borgi: 0,4 l/ha (max 2 x per teelt)