You are here

Suikerbiet: vergeet me niet!

Suikerbieten
31.08.2017
Cercospora in suikerbiet

Afgelopen weken tekenen zich door afwisselend warm en vochtig weer. Een ideaal scenario voor een toenemende schimmeldruk in de bieten. Veel percelen die zo’n drie tot vier weken geleden zijn gespoten zijn nu toe aan een volgende bespuiting als er een (nieuwe of uitbreiding van een) aantasting door bladschimmels is gevonden. Wacht dus niet totdat de bladschimmels schade hebben veroorzaakt en controleer uw perceel wekelijks.

De verschillen tussen de individuele percelen binnen een regio kunnen groot zijn, maar voor vrijwel alle regio’s is er al een waarschuwing uitgegaan door het IRS. https://www.irs.nl/bladschimmelkaart

Welk middel moet ik nu toepassen?
Om resistentievorming te voorkomen is het aan te bevelen om middelen met verschillende werkzame stoffen zoveel mogelijk af te wisselen. Voert u meerdere bespuitingen uit, dan dient u er rekening mee te houden dat u slecht in 50% een  bespuiting mag uitvoeren met een strobilurine-houdend middel.  

Heeft u de bij de vorige bespuiting een middel gebruikt op basis van een strobilurine+triazool, Retengo Plust* of Sphere*,  dan is het aan te bevelen om nu een middel te spuiten dat een andere triazool bevat, zoals Spyrale® of Borgi®

Spyrale bevat naast difenaconazool ook fenpropidin, waardoor de werking tegen meeldauw wordt versterkt. Borgi bevat alleen difenaconazool.

Rekening houden met veiligheidstermijn en verwacht rooimoment
Borgi en Spyrale kennen een veiligheidstermijn van 28 dagen tussen de laatste bespuiting en de oogst.

Ons Advies:
Borgi 0,4 l/ha of Spyrale 1,0 l/ha         

Indien het perceel aan oppervlaktewater grenst mag Spyrale alleen worden toegepast met gebruik van 95% driftbeperkende maatregelen. Klik hier voor de richtlijnen

Voor Borgi gelden geen restricties.

 

Cercospora in suikerbieten

*Retengo Plust is een geregistreerd middel van BASF Agro NL / Sphere is een geregistreerd middel van Bayer Crop Science