You are here

Suikerbieten in de kou

Suikerbieten onkruidvrij houden met bodemherbicide
Suikerbieten
04.05.2017

Onkruidbestrijding in bieten na vorstperiode

De suikerbieten lijken de vorst gelukkig goed te hebben doorstaan. Maar we zien wel een enorm wisselende stand op sommige percelen. Onkruidbestrijding zal hier een uitdaging blijven. Zorg met een tijdige inzet van Dual Gold® er voor dat uw percelen schoon blijven.

Dual Gold kan ingezet worden vanaf twee echte blaadjes van uw bietengewas. Vaak is dit bij de tweede onkruidbestrijding. Dit jaar kan door wisselende opkomst en koude omstandigheden het groeistadium van de bieten wisselen van perceel tot perceel. Controleer dit voor de bespuiting. Hebben de bieten nog geen twee echte blaadjes stel de toevoeging van Dual Gold dan nog een bespuiting uit.

Schoon worden en schoon blijven!!!!

Advies:

  • Voeg vanaf twee echte blaadjes, Dual Gold toe aan de LDS-mix;
  • Vanaf twee blaadjes 0,5 l/ha (T2 in LDS);
  • Vanaf vier echte blaadjes 0,75-1/ha (T3 in LDS);
  • Per bespuiting niet meer dan 1 l/ha toevoegen;
  • Maximaal vier bespuitingen en totaal niet meer dan 1,5 l/ha in de teelt gebruiken. 

Voor meer informatie over onkruidbestrijding in suikerbieten klikt u hier