You are here

Zaai bieten een meter uit de kant, zo voorkomt u trammelant!

Suikerbieten
03.02.2017
Bieten

Zo vroeg in het jaar is bladschmimmelbestrijding in bieten meestal nog niet aan de orde. Maar toch kunt u nu al een grote stap zetten. Als u komend seizoen alle mogelijkheden open wilt houden voor een goede ziektebestrijding in uw suikerbieten, dus ook Spyrale® wilt inzetten, houd dan rekening met onderstaande maatregelen.

Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer gebruik gemaakt wordt van één van volgende driftreducerende maatregelen

Driftreductie maatregelen bij Spyrale tegen bladziekten in suikerbieten

En verder:

  • Spuitboomverlaging (30 cm) in combinatie met luchtondersteuning en een teeltvrije zone van 0,50 meter
  • Hardi Twin Force met luchtondersteuning en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,50 meter
  • Släpduksysteem en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,50 meter
  • Wingssprayer en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,50 meter
  • Luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,50 meter
  • Bandspuit in combinatie met een teeltvrije zone van 1 meter
  • Spuitboomverlaging (30 cm) en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1 meter
  • Luchtondersteuning en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1 meter

Grenst uw perceel niet aan oppervlaktewater dan kunt u met de conventionele spuittechniek een spuitvrije zone aanhouden van 50 cm