Demonstratie DIOPSIS insectenscanner op groentenplatform Ossendrecht

Syngenta en duurzaamheid
DIOPSIS insectenscanner Syngenta

Syngenta onderzoekt de toepassing van insectenscanner-technologie in de landbouw. De uitdaging is om biodiversiteit op het veld meetbaar te maken en een beslis ondersteunend systeem te ontwikkelen dat telers inzicht geeft in de balans tussen plagen en nuttigen in hun gewas. Samen met Faunabit demonstreert Syngenta de DIOPSIS insectenscanner op het groentenplatform van 4- 15 oktober in Ossendrecht. In gesprek met distributie en de voedselketen willen Syngenta en Faunabit de toepasbaarheid van deze technologie in de dagelijkse landbouwpraktijk verder verkennen. 

Hanneke Verhelst, hoofd duurzaamheid Syngenta Benelux: “Als onderdeel van ons Good Growth Plan zet Syngenta zich in voor het verbeteren van de biodiversiteit en bodemgezondheid op landbouwgronden. Dit doen we onder meer door kennis te delen over goede landbouwpraktijken en bloemrijke akkerranden te stimuleren in het project Operation Pollinator. De vraag is vaak: werkt het? Technologieën zoals een insectenscanner kunnen helpen om de impact van landbouw op biodiversiteit beter meetbaar te maken en telers meer inzicht te geven wat ze kunnen doen om de biodiversiteit op hun landbouwpercelen nog beter te ondersteunen”.

Om het meten van biodiversiteit in de landbouw op grote schaal mogelijk te maken, werkt Syngenta samen met Europese onderzoeksinstituten en startups om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Maurits van der Hout, agronoom bij Syngenta: “We geloven dat een insectenscanner zoals de DIOPSIS, een teler inzicht kan geven in de balans tussen nuttigen en plagen in het veld. Hierdoor kan een teler betere beslissingen nemen of het noodzakelijk is om in te grijpen om schade aan het gewas te voorkomen”.

Stephan Peterse, Faunabit: “De DIOPSIS insectenscanner is een bewezen technologie. Er zijn er reeds 115 actief in Nederland die de aantallen en biomassa van verschillende soorten insecten in kaart brengen. Het doel daarbij is om algehele trends in de insectenstand beter te begrijpen. Een toepassing van deze technologie in de landbouw zou hierop een mooie aanvulling vormen. De gesprekken hierover met landbouwdeskundigen op Syngenta’s groentenplatform geven ons interessante inzichten om dit verder te verkennen.”

Over de DIOPSIS
DIOPSIS staat voor ‘Digital Identification Of Photographically Sampled Insect Species’. Het is een geavanceerd, modern systeem om volledig geautomatiseerd insecten te fotograferen, te herkennen en te monitoren. De insectencamera is een digitale camera met software die speciaal voor DIOPSIS ontworpen en gebouwd is. Insecten worden aangetrokken tot het scherm en worden gefotografeerd als ze op het scherm zitten. Gespecialiseerde deep learning software analyseert vervolgens de foto en vergelijkt die met een grote databank van allerlei insecten die door specialisten op naam gebracht zijn. 

Over het groentenplatform 
Op het groentenplatform in Ossendrecht zijn van 4 t/m 15 oktober diverse proeven te bezoeken in sluitkool, broccoli, prei, wortelen en boontjes. In het licht van klimaatverandering, maatschappelijke discussies over gewasbeschermingsmiddelen en een steeds smaller wordend productenpakket biedt Syngenta nieuwe totaaloplossingen voor groentetelers door onder andere zaadbehandeling, precisie-landbouwtechnieken, duurzaamheid en biologische en chemische producten met elkaar te combineren. Ga voor meer informatie naar https://www.syngenta.nl/groentenplatform