Geen druppel, daar gaan we voor

Syngenta en duurzaamheid

Heliosec in de praktijk

Om erfemissie tegen te gaan is een goed ingerichte wasplaats onontbeerlijk. Combineer je wasplaats met een Heliosec en er ontstaat een gesloten systeem waarbinnen vervuild water wordt opgevangen. Zon en wind zorgen voor verdamping en het overgebleven residu zo kan worden afgevoerd. Geen druppel in het oppervlaktewater, daar gaan we voor.

Heliosec ambassadeur Maurice Kok legt kort en bondig uit hoe de Heliosec werkt.