Sustainable Business Report 2018

Syngenta en duurzaamheid

Syngenta speelt een essentiële rol in de voedselketen om de wereld van voldoende voedsel te voorzien, en met zorg om te gaan met onze planeet. 

In Syngenta's Sustainable Business Report 2018 leest u de voortgang die wij in 2018 hebben geboekt op verschillende gebieden:

  • Onze innovaties in zaden en gewasbescherming om de welvaart van boeren te vergroten, waar ter wereld ze zich ook bevinden.
  • De zes beloften uit The Good Growth Plan die helpen boeren de uitdaging aan te gaan om een snelgroeiende wereldbevolking duurzaam te voeden. Lees ook meer over onze doelstellingen voor 2020
  • In 2018 hebben we uitstekende vooruitgang geboekt met The Good Growth Plan - in sommige gevallen ruim over de gestelde doelstelling heen. Hiermee hebben we ook in belangrijke mate bijgedragen aan de verwezenlijking van de United Nations Sustainable Development Goals.

U kunt het rapport hieronder downloaden, of lees het online via deze link.

play_circle
Sustainable Business Report 2018