Syngenta demonstreert bodeminsectensensor op de Boerderij van de Toekomst

Syngenta en duurzaamheid
Bodeminsectensensor

Op dinsdag 31 mei, demonstreren Wageningen Universiteit & Research (WUR) en Syngenta een nieuwe bodeminsectensensor op de Open Dag van de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. De bodeminsectensensor is een autonome sensor voor automatische ecologische evaluatie van bodembiodiversiteit, bodemkwaliteit en de stabiliteit van het ecosysteem. Het geeft telers eenvoudig inzicht in de kwaliteit van hun bodem. De sensor is ontwikkeld door Syngenta in samenwerking met het Hongaarse Instituut voor Bodemkunde (ATK) en is nog in de onderzoeksfase. Syngenta heeft de ambitie om de daadwerkelijke impact van landbouwpraktijken op bodemkwaliteit beter in beeld te kunnen brengen.

Professor Miklós Dombos, Senior researcher van het Hongaarse Instituut voor Bodemkunde (ATK-TAKI): “De sensor meet aan de hand van simpele bodemmonsters de aanwezige mijten (Acari) en springstaarten (Collembola), de belangrijkste biologische indicatoren van bodemkwaliteit. Wat de tool uniek maakt is dat de software achter de sensor hiermee de bodembiologische kwaliteit (QBS-ab index) en de stabiliteit van ecosystemen analyseert. We zijn heel blij dat we onze sensor nu in Nederland in de praktijk kunnen gaan testen.”

Corné Kempenaar, WUR en programmamanager van de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL): “Het meten van bodemkwaliteit blijft een uitdaging, ook voor ons als onderzoekers. We hopen dat nieuwe technieken zoals deze sensor ons daarbij kunnen helpen. Acari en Collembola spelen een cruciale rol bij het reguleren en verbeteren van de nutriëntenkringloop, afbraak en humificatie. Daarom willen we graag onderzoeken of deze indicatoren helpen om de bodemkwaliteit op de Boerderij van de Toekomst beter in kaart te brengen. Daarnaast hebben we 6 NPPL-telers bereid gevonden om de sensor te testen op de toepasbaarheid in hun dagelijkse bedrijfsvoering. ”

Hanneke Verhelst, hoofd Duurzaamheid Syngenta Benelux: “Syngenta wil nieuwe oplossingen ontwikkelen die biodiversiteit en bodemgezondheid in de landbouw verbeteren. Accurate, in-field data die de werkelijke impact op bodemleven meten zijn daarbij onmisbaar. Het onderzoek met deze bodeminsectensensor is daarbij een eerste kleine stap op weg naar die verbeterde meetbaarheid. We zijn erg dankbaar dat we hierin samen kunnen werken met het Hongaarse Instituut voor Bodemkunde, de Wageningen Universiteit en telers uit de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw.”

Het volledige persbericht download je hier: