Syngenta en The Nature Conservancy werken samen aan innovatie voor de natuur

Syngenta en duurzaamheid
TNC Syngenta natuur duurzaam samenwerking

Syngenta en The Nature Conservancy (TNC) hebben vandaag een nieuw samenwerkingsverband bekendgemaakt. Met Innovation for Nature richten ze zich op het bevorderen van de bodemgezondheid, efficiënt gebruik van hulpbronnen en habitatbescherming in belangrijke landbouwgebieden over de hele wereld. De combinatie van Syngenta's capaciteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en de expertise van TNC op het vlak van de wetenschap en natuurbehoud maken het mogelijk om duurzame landbouwpraktijken op te schalen.

Syngenta en TNC werken al meer dan tien jaar samen aan verschillende projecten die duurzame landbouw ondersteunen. Met dit nieuwe samenwerkingsverband willen ze laten zien hoe een onderneming haar bedrijfsstrategie kan herijken door duurzaamheidswetenschap op te nemen in het besluitvormingsproces en op nieuwe manieren met boeren in gesprek kan gaan. Ze onderzoeken investeringen in nieuwe oplossingen voor precisielandbouw, toepassing van bodembedekkers, geïntegreerde bestrijding van ziektes en plagen, biologische oplossingen, teledetectie, analyse, verbeterde zaadrassen en andere ontwikkelingen. TNC en Syngenta bundelen hun krachten om nieuwe innovaties en technologieën te kunnen identificeren en testen, innovaties waar boeren en het milieu sneller en op grotere schaal van kunnen profiteren dan één van beide organisaties op eigen kracht had kunnen realiseren.

'We zijn blij dat we ons werk met The Nature Conservancy kunnen voortzetten. We hechten veel waarde aan hun expertise op het gebied van natuurbehoud en hun gezamenlijke en pragmatische aanpak om boeren te helpen om duurzamere werkwijzen op hun boerderijen te integreren,' aldus CEO Erik Fyrwald van Syngenta. 'Door deze samenwerking willen we onze innovatiepipeline vormgeven om grotere milieuvoordelen te realiseren en landbouwkundige praktijken wezenlijk te veranderen voor een gezondere bodem, efficiënter gebruik van hulpbronnen en grotere klimaatbestendigheid.'

De meerjarige samenwerking is gericht op beter natuurbehoud door gebruik te maken van Syngenta’s commerciële netwerk en capaciteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, en door samen te werken met internationale organisaties, telers en gemeenschappen. Waar nodig zullen onafhankelijke deskundigen van derden worden ingeschakeld om te helpen beoordelen of de samenwerking meetbare voordelen voor de natuur oplevert. De stichting voor duurzame landbouw van Syngenta (SFSA), die zich richt op het helpen van kleine boeren en het verbeteren van hun landbouwproductiviteit en markttoegang, zal ook integraal deel uitmaken van de samenwerking.

'Het duurzaam telen en produceren van voedsel is van essentieel belang als we iets aan de klimaatverandering en andere mondiale problemen willen doen,' zei CEO Mark Tercek van TNC. 'Om de natuur te beschermen, waar we immers allemaal afhankelijk van zijn, moeten we met ons voedselsysteem meer doen om ontbossing te voorkomen, biodiversiteit te beschermen en de bodem gezonder te maken. Onze samenwerking met Syngenta is een stap in de goede richting en geeft aan hoe twee ondernemingen met verschillende missies en doelstellingen samen kunnen werken en op een nieuwe manier naar innovatie kunnen kijken.'

Syngenta en TNC werken nu ook samen om het gebruik van hulpbronnen efficiënter te maken en de bodemgezondheid en habitatbescherming te verbeteren in de volgende belangrijke landbouwgebieden:

 • Argentinië: In de regio Chaco richt het werk zich op het handhaven van de biodiversiteit en veerkrachtige ecosystemen. Het project is ontworpen voor herstel en behoud van de boshabitat, een habitat die helpt om de nutriëntencyclus en plagen te reguleren, als windbreker fungeert tegen bodemerosie, koolstof opneemt en de zoetwaterkwaliteit verbetert. Syngenta en TNC zullen tijdens de samenwerking richtsnoeren ontwikkelen met voorgestelde beste praktijken en een toolkit voor producenten.
   
 • Brazilië: De samenwerking zal nieuw onderzoek genereren naar de voordelen voor de landbouw en natuurbehoud van beschermde en herbeboste habitats om de economische voordelen van de beste landbouwpraktijken te onderzoeken en te verspreiden. Daarbij zal het accent komen te liggen op het verbeteren van de bodemproductiviteit op verarmde weidegronden.
   
 • China: In samenwerking met Chinese bedrijven en de academische wereld wordt de nadruk gelegd op de gezondheid en productiviteit van de bodem in droge aardappelteeltgebieden. De organisaties beoordelen en testen de milieu- en industriële gevolgen van de ononderbroken aardappelteelt en werken aan een wetenschappelijk onderbouwd en duurzaam wisselteeltmodel voor de regio.
   
 • Kenia: In Murang’a county, een dichtbevolkt gebied buiten Nairobi, werkt het team met boeren aan methoden om regenwater op te vangen en op te slaan voor irrigatie buiten het regenseizoen om zo de landbouwinkomsten te verhogen. Het helpt tevens tegen bodemerosie, wat de vruchtbaarheid van de grond, de opbrengst en de waterkwaliteit ten goede komt. Tot het project behoren ook het testen van de bodem en landbouwkundige training in geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen (IPM - Integrated Pest Management) om boeren te helpen om buiten het regenseizoen de irrigatie maximaal te benutten.
   
 • Verenigde Staten: Via Syngenta's netwerk van detailhandelaren in landbouwproducten richt de samenwerking zich op het bevorderen en stimuleren van praktijken voor natuurbehoud, zoals nutriëntenbeheer, veldrandpraktijken en het behoud van habitats, beginnend met de landbouw in de waterscheidingen van Saginaw Bay en Western Lake Erie.

Syngenta kondigde eerder deze maand al aan dat zij haar innovatie wil versnellen om de groeiende problematiek aan te pakken waar boeren overal ter wereld mee te maken hebben, waaronder klimaatverandering, bodemerosie en verlies van biodiversiteit, plus de veranderende verwachtingen en opvattingen van de consument inzake landbouwtechnologie.

Tot de aangekondigde aandachtsgebieden behoren innovatie vanuit de samenleving en de natuur, het streven naar de laagste residuen in gewassen en het milieu, en investeren in zaken die voor boeren en de natuur van het grootste belang zijn. Door dit werk en de samenwerking met TNC wordt verder gebouwd aan Syngenta’s Good Growth Plan, waarvoor in 2020 zes doelstellingen gehaald moeten zijn op aandachtsgebieden die absoluut verbeterd moeten worden om de toekomst van de landbouw en de ecosystemen op aarde veilig te stellen.

Over The Nature Conservancy
The Nature Conservancy is een wereldwijde organisatie voor natuurbehoud die zich inzet voor behoud van het land en de wateren die al het leven in stand houden. Op geleide van de wetenschap creëren we innovatieve in-het-veld-oplossingen voor de grootste uitdagingen waar de wereld voor staat, zodat de natuur en de mensheid samen kunnen gedijen. We pakken de klimaatverandering aan, beschermen land, wateren en oceanen op ongekende schaal, zorgen voor duurzame voedsel- en watervoorziening en helpen steden duurzamer te maken. We zijn actief in 72 landen, waar we samenwerken met lokale gemeenschappen, overheden, de particuliere sector en andere partners. Ga voor meer informatie naar www.nature.org of volg @nature_press op Twitter.

Download het persbericht in het Nederlands of Engels: