Syngenta ondersteunt de oproep van leiders om klimaatactie te versnellen

Syngenta en duurzaamheid
climate change SDG Syngenta

Syngenta heeft zich aangesloten bij 50 chief executives en leiders van internationale bedrijven die wereldleiders, regeringsleiders en de internationale gemeenschap oproepen om een verbeterd enambitieus actieplan op te leveren om de klimaatverandering aan te pakken.

De alliantie van CEO Climate Leaders, onder leiding van het World Economic Forum, heeft opgeroepen tot actie voorafgaand aan de 24e conferentie van de ‘United Nations Framework Convention on  Climate Change’ (UNFCCC), dat volgende maand in Polen wordt gehouden. Syngenta Chief Executive Erik Fyrwald zei: "Klimaatverandering vereist sterk leiderschap en collectieve actie. We moeten allemaal een rol spelen door middel van innovatie, betrokkenheid en samenwerking en we moeten sneller betere oplossingen vinden".

Syngenta's inzet voor het aanpakken van klimaatverandering omvat:

  • Ondersteunen van boeren bij het adopteren van duurzame landbouwpraktijken en -technieken zoals minimale grondbewerking en bodembehoud. In 2017 bereikten Syngenta’s reference farms 14 procent verbetering van de uitstoot van broeikasgassen¹;
  • Wetenschappelijke doelen stellen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen;
  • Medevoorzitter van het Climate Smart Agriculture (CSA) 100- project, waarin 100 toonaangevende bedrijven samenkomen om tegen 2030 een wetenschappelijk onderbouwde en meetbare verbintenis aan te gaan over drie pijlers, namelijk productiviteit, veerkracht en vermindering van broeikasgasemissies;
  • Als actieve deelnemer aan Race to Zero² , het verbeteren van de bodemgezondheid en
    -vruchtbaarheid op ten minste 2 miljoen hectaren landbouwgrond in China tegen 2023;
  • Samenwerken met de World Business Council for Sustainable Development, het World Economic Forum, en de Global Alliance for Climate Smart Agriculture, die beleidsbeïnvloeding stimuleren en CSA-benaderingen promoten in alle voedselwaardeketens.
     

"Klimaatverandering brengt ernstige en verschillende bedreigingen met zich mee voor voedselzekerheid, plattelandsgemeenschappen en economieën. Als lid van de Alliantie zijn wij er absoluut van overtuigd dat het bedrijfsleven deel uitmaakt van de oplossing en een cruciale rol te spelen heeft bij het aanpakken van klimaatverandering. Als één van 's werelds toonaangevende agrarische bedrijven zetten we ons daarom in voor een holistische, op wetenschap gebaseerde aanpak die deze uitdaging aangaat. We investeren elk jaar meer dan US $ 1 miljard in onderzoek en ontwikkeling en werken samen met beleidsmakers, wetenschappers, het maatschappelijk middenveld en investeerders om een coherente aanpak te bereiken", aldus de heer Fyrwald.

Voor meer informatie, download het volledige persbericht: