Syngenta zegt 2 miljard dollar toe en stelt nieuwe innovatiedoelen om klimaatverandering tegen te gaan

Syngenta en duurzaamheid
  • Syngenta trekt over een periode van vijf jaar 2 miljard dollar uit voor gerichte innovatie om een sprong voorwaarts teweeg te brengen in het verduurzamen van de landbouw
     
  • Op de duurzaamheidstop in New York zal CEO Erik Fyrwald een toelichting geven op het nieuwe doel om elk jaar twee technologische doorbraken op de markt te brengen
     
  • Syngenta verlaagt de CO2-intensiteit van haar operationele activiteiten met 50 % en ondersteunt daarmee de ambitie van het Akkoord van Parijs inzake klimaatverandering

Syngenta heeft vandaag aangekondigd dat het in de loop van de komende vijf jaar 2 miljard dollar zal uittrekken om boeren te helpen zich voor te bereiden op de toenemende dreiging van klimaatverandering en deze het hoofd te bieden.

De investering ondersteunt een nieuw duurzaamheidsdoel van Syngenta om jaarlijks ten minste twee technologische doorbraken op de markt te brengen, de bijdrage van de landbouw aan klimaatverandering te verminderen, het mitigerende vermogen van de sector in te zetten en te helpen het voedselsysteem binnen het draagvermogen van de planeet te houden.

Erik Fyrwald, Chief Executive Officer bij Syngenta, kondigde bovendien aan dat de investering in onderzoek en ontwikkeling voor duurzame landbouw gepaard zal gaan met het streven om tegen 2030 de CO2-intensiteit van de operationele activiteiten van het bedrijf met ten minste 50 % te verminderen en daarmee de ambitieuze doelen van het Akkoord van Parijs inzake klimaatverandering te ondersteunen. De toezegging van Syngenta is gevalideerd en goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi).

“De landbouw bevindt zich nu in de frontlinie van de wereldwijde inspanningen tegen klimaatverandering”, aldus de heer Fyrwald. “ Syngenta legt zich toe op versnelde innovatie om betere en steeds veiligere oplossingen te vinden om de gemeenschappelijke uitdaging van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit aan te gaan.

En we laten het niet bij woorden: Syngenta onderneemt concrete actie om boeren te helpen klimaatverandering tegen te gaan en de bijdrage van de sector aan de wereldwijde emissies van broeikasgassen te verminderen.”

De 2 miljard dollar zal worden aangewend voor programma’s met duidelijk gedifferentieerde voordelen of baanbrekende technologieën die een sprong voorwaarts mogelijk zullen maken in de duurzaamheid van de landbouw, zoals landgebruik, bodemgezondheid en geïntegreerde plagenbestrijding.

Dankzij een meerjarige samenwerking met The Nature Conservancy ontwikkelt Syngenta strategieën om nieuwe innovaties en technologieën aan te wijzen ten gunste van boeren en het milieu. De samenwerking vindt zijn oorsprong in inspanningen ter verbetering van bodemgezondheid, efficiëntie van hulpbronnen en habitatbescherming in belangrijke landbouwgebieden wereldwijd.

Sally Jewell, CEO van The Nature Conservancy: “Om natuurbehoud op schaal te bewerkstelligen is vastberaden actie van de private sector nodig. Nu ondernemingen de risico’s van klimaatverandering en de voordelen van duurzaamheid steeds meer onderkennen, zijn wij blij met deze gelegenheid om met onze wetenschappelijke kennis en expertise bij te dragen aan het transformeren van de werkwijzen in de sector. De investering van Syngenta in innovatie is een belangrijke stap in de richting van een toekomst waarin de natuur en de mensheid samen kunnen gedijen.”

Cynthia Cummis, directeur Private Sector Climate Mitigation bij World Resources Institute, een van de partners bij Science Based Targets initiative: “Het is te prijzen dat Syngenta haar emissiereductiedoelstellingen door Science Based Targets initiative heeft laten valideren. Leiderschap van de kant van de agro-industrie is onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering. Door deze doelen te stellen slaat Syngenta het pad in naar toekomstbestendige groei.”

De doelstellingen maken deel uit van de eerder dit jaar door Syngenta gelanceerde toezegging “Accelerating Innovation” om de toegenomen uitdagingen aan te gaan waar boeren mee te kampen hebben als gevolg van klimaatverandering, bodemerosie en verlies van biodiversiteit. Er zal jaarlijks verslag worden gedaan van de voortgang ten opzichte van deze doelstellingen. Op deze voortgang vindt een onafhankelijke audit plaats. De aankondiging is hoofdzakelijk gebaseerd op 150 luistersessies die wereldwijd zijn gehouden en op basis waarvan de directie van het bedrijf prioriteitsgebieden voor investering heeft aangewezen.