Vakblad Boom in Business: 'Vergroeningsstrategie chemieconcerns gaat onverminderd door, ondanks lange wachttijd Ctgb'

Syngenta en duurzaamheid

Vakblad Boom in Business vroeg een aantal bedrijven naar hun visie op een eerder verschenen artikel in Nieuwe Oogst waarin de tuin- en landbouwsector de noodklok luidde.Telers willen graag verduurzamen, maar menen daar niet aan toe te komen door het schaarse aanbod aan groene middelen. Dit aanbod zou achterblijven door de lange wachttijd bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Zo sprak het BiB onder andere met Hoofd Duurzaamheid Hanneke Verhelst om na te gaan elke invloed de vertraging heeft op de ambitie om te vergroenen.

Kwekers menen niet aan verduurzaming toe te komen door het schaarse aanbod van groene middelen. Wat is jullie bevinding daarin?
"Wij zien dat telers zoeken naar oplossingen voor chemische middelen die wegvallen. Sommige middelen verdwijnen ten gevolge van strengere wet- en regelgeving, en wat dan? Een biologisch middel kan een oplossing zijn om dat te ondervangen, maar we kijken ook naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld door verschillende technieken te combineren, zoals veredeling om een plant weerbaarder te maken, of een combinatie van chemie en biologie. Ook kijken we naar precisietechnieken, zodat ieder druppeltje gewasbescherming op de juiste plek komt én alleen toegepast wordt waar nodig. We geloven dat een combinatie van technieken gaat helpen voor de verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw, en waar nodig de gaten dicht die er momenteel zijn."

In hoeverre heeft de lange wachttijd bij het Ctgb invloed op de ambitie om te vergroenen? 
Hanneke Verhelst: "We zien dat de tijd die het kost voordat een innovatie op de markt komt steeds verder oploopt, inmiddels zo'n twaalf jaar. De samenleving en de markt willen sneller; dat maakt het soms lastig. Het tempo waarin chemische middelen wegvallen, kunnen we helaas niet altijd bijbenen met nieuwe oplossingen. Die kosten tijd. Voor een deel is dat te wijten aan de wachttijd bij het Ctgb, maar ook andere EU-lidstaten beschikken over onvoldoende beoordelingscapaciteit. Er staan wettelijke termijnen voor de toetsing door een beoordelingsautoriteit. Die worden bijna niet meer gehaald. De vertragingen gelden dus niet alleen voor het Ctgb; we zien die in heel Europa. Dat baart ons zorgen. Het vertraagt innovatie en zorgt voor gaten in het portfolio die we niet op tijd kunnen dichten, enerzijds omdat uitvindingen nog niet zijn gedaan, anderzijds omdat ze nog in de wacht staan in het toelatingsproces. Dat zien we zowel bij chemische als biologische middelen. Ook voor telers is dat vervelend, want zij zitten straks met de gebakken peren. Desondanks blijven wij ons onverminderd inzetten voor innovatie."

Lees het volledige artikel op de site van Boom in Business, klik hier