You are here

Een T0-bespuiting in wintertarwe levert extra geld op

Tarwe
12.01.2017
To bespuiting in granen levert geld op

Afgelopen teeltseizoen is opnieuw gebleken dat een T0-bespuiting een rendabele toepassing is. Zeker afgelopen jaar, waar op veel percelen sprake was van een vroege Septoria- en/of gele roestaantasting. Een T0-bespuiting (makkelijk toe te voegen aan de voorjaarsonkruidbestrijding of aan de Moddus®- toepassing) geeft een extra rendement, zowel in opbrengst als in euro’s.

Een T0-bespuiting heeft de volgende voordelen:

  • Het bestrijdt een vroege gele roest- en/of Septoria- aantasting
  • Reduceert overwinterd inoculum
  • Geeft extra zekerheid bij verlate T1-bespuitingen

Een snelle rekensom leert dat 350 kg tarwe een waarde heeft van €56,- . Verminderd met de kosten van 2,0 liter Bravo Premium® levert dit een netto rendement op van zo’n €30,- per ha. Met andere woorden een T0-bespuiting met Bravo Premium in wintertarwe geeft waar voor je geld en beperkt later in het seizoen de risico’s.

Het middel kan worden toegevoegd aan de Moddus-bespuiting of aan een herbicidetoepassing, zodat er niet extra voor gereden moet worden.

Kik hier voor het leaflet voor het advies en met de resultaten van 5 proeven verspreid over Nederland waar een T0-bespuiting gemiddeld 350 kg extra opbrengst oplevert.

T0 bespuiting wintertarwe