Extra aandacht insecten in granen bij aanhoudende droogte

Gewasbescherming
Graanhaantje

De extreme hitte van afgelopen periode, gecombineerd met de aanhoudende droogte vereist extra aandacht voor insecten. Hieronder enkele praktische tips.

Door het warme weer van de afgelopen periode komen  in granen nog  massaal bladluizen voor en ook het graanhaantje is  waargenomen. Als u nog geen bespuiting heeft uitgevoerd is het aan te bevelen het gewas te controleren op het voorkomen van bladluizen en zonodig alsnog een bespuiting uitvoeren. 


Als ook het graanhaantje voorkomt verdient een bespuiting met KarateZeon® de voorkeur, dosering 50 ml per ha, 's morgens of 's avonds toepassen.

Extra aandacht insecten in granen