Extra euro's door T0 bespuiting in tarwe en gerst | Syngenta Nederland

You are here

Extra euro's door T0 bespuiting in tarwe en gerst

12.02.2019
To bespuiting in granen levert geld op

De winter lijkt grotendeels voorbij en het is tijd om na te denken over de T0 bespuiting. Maar let erop dat u het juiste toepassingstijdstip kiest!

Afgelopen teeltseizoen is opnieuw gebleken dat een T0-bespuiting een rendabele toepassing is. Een T0-bespuiting (makkelijk toe te voegen aan de voorjaarsonkruidbestrijding of aan de Moddus®Evo- toepassing) geeft een extra rendement, zowel in opbrengst als in euro’s.

Een T0-bespuiting is de basis voor een goede ziektebestrijding in wintertarwe, zomer- en wintergerst

  • Het bestrijdt een vroege gele roest- en/of Septoria- aantasting
  • Vroege Septoria- en roestbescherming in tarwe en Ramularia in gerst, geeft vroege ziekte-ontwikkeling geen kans
  • Door het gewas schoon te houden vanaf het begin, kunt u de T1 bespuiting daarna ook op een schoon gewas uitvoeren
  • Geeft extra zekerheid en flexibiliteit bij verlate T1-bespuitingen
  • Reduceert overwinterd inoculum
  • Uitstekend resistentie-management voor behoud van effectiviteit graanfungiciden 

Een snelle rekensom leert dat 350 kg tarwe een waarde heeft van €56,- . Verminderd met de kosten van 2,0 liter Bravo Premium® levert dit een netto rendement op van zo’n €30,- per ha. Met andere woorden een T0-bespuiting met Bravo Premium in wintertarwe geeft waar voor je geld en beperkt later in het seizoen de risico’s.

Het middel kan worden toegevoegd aan de Moddus Evo-bespuiting of aan een herbicidetoepassing, zodat er niet extra voor gereden moet worden.

Kik hier voor het leaflet voor het advies en met de resultaten van 5 proeven verspreid over Nederland waar een T0-bespuiting gemiddeld 350 kg extra opbrengst oplevert.

T0 bespuiting wintertarwe

Juiste tijdstip van de T0 bespuiting belangrijk

Syngenta adviseert om bij rassen die gevoelig zijn voor Septoria en/of gele roest standaard een T0-bespuiting uit te voeren. Wees extra alert om het juiste spuitmoment te bepalen. Percelen waar in het najaar al sprake van infectie was verdienen extra aandacht. Als warm weer zijn intrede doet, zullen deze percelen wellicht iets eerder behandeld moeten worden. Het TE vroeg toepassen van een T0 is echter niet aan te bevelen. Door veel nieuwe groei in de periode tussen T0 en T1 loopt men dan het risico dat veel nieuw blad onbeschermd is. Advies: Houdt de ziektedruk goed in de gaten en stel de T0-bespuiting zoveel mogelijk uit tot de tweede helft van maart, omdat deze bespuiting daar het efficiëntst is.