Gele roest dit jaar een hele uitdaging | Syngenta Nederland

You are here

Gele roest dit jaar een hele uitdaging

28.05.2019
Gele roest in tarwe dit jaar moeilijk te bestrijden - gebruik het sterkste middel Elatus Era

Percelen tarwe die aanvankelijk schoon leken, lopen nu toch onder de gele roest, waardoor telers soms teleurgesteld zijn in het middel dat ze hebben gespoten.

Dit fenomeen is simpel te verklaren, maar daarvoor is wel kennis van de gele roestschimmel noodzakelijk. Sinds 2012 hebben we te maken met nieuwe fysio’s van gele roest die agressiever zijn: de Warrior-Kranich fysio’s. Gele roest (Puccinia Striiformis) overwintert op opslagplanten en kan zich al bij vrij lage temperaturen ontwikkelen. Infectie kan al bij 3 ⁰C bij een bladnatperiode van 3 tot 8 uur. De incubatietijd, dus de tijd tussen infectie en het zichtbaar worden van de aantasting in het blad, is vrij kort: ongeveer 7-10 dagen. De verspreiding is optimaal bij temperaturen tussen 10 en 15 ⁰C. Dat is precies het weer dat we de afgelopen tijd hebben gehad, vandaar de grote roestdruk die er dit jaar in de praktijk is. Zie ook de foto hieronder:  een perceel met haarden van roest door een snelle ontwikkeling van de ziekte bij een te late bespuiting.

Een veel gehoorde klacht is: “ Ik heb mijn tarwe gespoten maar het gewas wordt toch nog geel!”. Ook dit is heel goed te verklaren. Als er bijv. 5 dagen na een infectie wordt gespoten, is er aan het gewas nog niets te zien maar binnen in het blad is wel sprake van myceliumgroei (schimmelweefsel). Het toegepaste middel (bijvoorbeeld de op roest zeer sterke stof Solatenol in het middel Elatus Era) doodt het mycelium in het blad nog wel en er vormen zich geen sporenhoopjes op het blad. Maar door de myceliumgroei is het blad binnenin al fors beschadigd, waardoor bladweefsel afsterft en het blad alsnog geel verkleurt.

Daarnaast is gele roest een windverspreider, sporen worden door de wind verspreid en kunnen op onbeschermd blad steeds weer nieuwe infecties veroorzaken. Soms is de tijd tussen T1 en T2 te lang om infecties op onbeschermd blad te voorkomen en had er eigenlijk nog een tussenbespuiting plaats moeten vinden.

De beste strategie om gele roest te bestrijden is om middelen preventief in te zetten, maar bij ideale omstandigheden voor gele roest, zoals dit voorjaar, zijn 2 bespuitingen niet altijd voldoende om het gewas schoon te houden. Let zeker ook op mogelijke spuitfouten. Want daar waar bijvoorbeeld een strookje is “vergeten” of bij de inzet van de spuitmachine geen middel is gekomen, heeft roest vrij spel en blijft er een constante bron van infectie.

Meer weten over de werking van Elatus Era op roest? Kijk snel op: www.syngenta.nl/elatus-era

Gele roest in tarwe dit jaar moeilijk te bestrijden