Hergroei van tarwe na de winter

Hergroei tarwe met Vibrance Duo

Hergroei van tarwe

In het voorjaar kwam de tarwe maar laat aan de groei maar nu de temperaturen eindelijk wat hoger worden zal de groei snel doorzetten. In deze periode is de opname van water en meststoffen van  groot belang. Een goed ontwikkeld wortelstelsel draagt bij aan een betere opname van meststoffen en zorgt daardoor voor een snellere hergroei.

Syngenta onderzoek in tarwe       

Jaarlijks doen we in Nederland en België onderzoek naar kieming, opkomst, hergroei, ontwikkeling en de opbrengst van de tarwe.De kieming en de ontwikkeling van het wortelstelsel testen we o.a. in rhizotrons.

Rhizotrons met beworteling
Snelheid van kieming en de ontwikkeling van de wortels worden hierbij zichtbaar. Daarnaast zaaien we tarwe uit op proefvelden op verschillende locaties. Om de ontwikkeling  in het veld te kunnen volgen, maken we gebruik van een drone, die de hoeveelheid bladmassa fotografeert en omzet in een getal. Dit geeft een objectief beeld. Ook in deze proeven zijn verschillen in opkomst en ontwikkeling duidelijk zichtbaar.

Vibrance Duo

Een wortelstelsel dat zich snel ontwikkelt is de basis voor een goede hergroei en een gezonde ontwikkeling van het gewas. In 2017 lanceerde Syngenta Vibrance Duo. Vibrance Duo is een zaadbehandelingsmiddel met twee actieve stoffen. Het heeft een uitstekende werking tegen een reeks bodemschimmels en het ondersteunt de ontwikkeling en de groei van een gezond wortelstelsel. Vibrance Duo vergroot hiermee het opbrengstpotentieel van uw tarwegewas.

Vibrance in de praktijk

Een groot deel van de uitgezaaide tarwe in Nederland en België is in 2017 behandeld met Vibrance Duo.In een groot aantal proeven hebben we de afgelopen jaren grote verschillen laten zien tussen tarwe behandeld met Vibrance Duo en de tarwe die hiermee niet werd behandeld. Bij ongunstige groei omstandigheden werden de voordelen extra duidelijk zichtbaar.Tarwe behandeld met Vibrance Duo viel in het algemeen op door een snellere opkomst en de ontwikkeling van een sterker en gezonder wortelstelsel. Zaden behandeld met Vibrance Duo geven meer planten en deze planten ontwikkelen zich sneller. Dit betekent sneller bladgroen en een hogere fotosynthese. Zonder bladgroen en fotosynthese groeit er niets.Een bijkomend voordeel van snellere hergroei en groei is dat het gewas iets voorlijk is en daardoor eerder het land dicht heeft waardoor u de ontwikkeling van onkruiden onderdrukt.Ook in de komende maanden zullen we de ontwikkeling en de opbrengsten van tarwe in onze proeven op de voet blijven volgen.

Voor vragen en advies kunt u altijd contact opnemen met onze crop advisor André ten Heggeler: andré.heggeler_ten@syngenta.com, Tel. 06 22 24 34 85