Opkomst wintergranen | Syngenta Nederland

You are here

Opkomst wintergranen

27.03.2018
Graanopkomst Kollumerwaard

De zaai van de wintergranen in het afgelopen najaar was niet overal eenvoudig. Alles is er aan gedaan om het gewas een goede start mee te geven. De omstandigheden waren niet optimaal. Veel neerslag en koude omstandigheden zorgen voor een moeilijke herstart in het voorjaar.

De zaaizaadontsmetting is veelal gedaan met Vibrance Duo, een nieuw zaadontsmettingsmiddel van Syngenta, dat zorgt voor een goede bescherming tegen schimmels onder deze moeilijke omstandigheden. Tevens zorgt dit product dat het de beworteling van het jonge plantje stimuleert. Wat je onder de grond hebt aan extra beworteling maakt het graanplantje sterker en weerbaarder tegen extreme weersinvloeden.

Onderzoek heeft duidelijk laten zien dat er meer gewicht aan wortels wordt gezien en dat er meer wortelpunten worden geteld. Extra wortels zorgen voor meer- en snellere opname van voedingstoffen. Dit betekent een snellere groei en uiteindelijk gaf dat in onze proeven meer opbrengst.

Doet Syngenta dit jaar nog onderzoek naar zaaizaadontsmetting met Vibrance Duo? Jazeker, op de proefboerderij in Groningen en op de proefboerderij in Westmaas liggen weer proeven in wintertarwe. Vorig najaar zijn deze proeven gezaaid en inmiddels zijn er een aantal keren tellingen naar de opkomst gedaan. Ook nu blijkt Vibrance Duo het beste te scoren met de meeste planten per m2.  Afgelopen weken hebben we vorst gehad, het gewas werd bruin en is nu herstellende. De veldjes met Vibrance Duo behandeld laat een betere beworteling en een vlottere herstart zien.

Ik houd u op de hoogte van de verdere verloop van de proeven!

Aan u de uitdaging om dit behaalde voordeel bij de start van de groei tot een meerwaarde te brengen door het gewas verder goed te verzorgen tot aan  de oogst.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen!

André ten Heggeler    Crop Advisor   tel. 06 22 24 34 85   [email protected]

André ten Heggeler