T1 in granen nog niet uitgevoerd? Voorkom resistentievorming. | Syngenta Nederland

You are here

T1 in granen nog niet uitgevoerd? Voorkom resistentievorming.

Tarwe
24.04.2018
Bravo Premium op T1 in granen

Resistentievorming en verminderde gevoeligheid voor fungiciden

Om een zo breed mogelijk middelenpakket te behouden, moeten we alert zijn op het ontstaan van resistentievorming voor bepaalde actieve stoffen. Door een goed resistentie-management werkt u mee aan het behoud van effectiviteit van het graanfungicidenpakket. Het aantal actieve groepen in de graanteelt is beperkt en het voorkomen van resistentie daardoor erg belangrijk.

In veel nieuwe middelen worden actieve stoffen al gemengd om resistentie-opbouw te voorkomen. Het beste voorkomt men situaties met hoge ziektedruk, dus preventief spuiten, is belangrijk en geeft de beste opbrengst. Het kiezen van minder ziektegevoelige rassen zal hier ook aan bijdragen. Ons advies voor fungiciden is altijd om een hoge ziektedruk te voorkomen en middelen preventief in te zetten.

Door de toevoeging van Bravo Premium® (250 g/l choorthalonil en 62,5 g/l propiconazool) aan de T1 bespuiting (stadium 32; 2e knoop) wordt het gewas tot aan de T2-toepassing (stadium 39; vlagbladbespuiting) volledig beschermd. Bravo Premium draagt hierdoor bij aan het voorkómen van verminderde gevoeligheid voor diverse middelen. Zo legt u de zekere basis voor een maximale opbrengst van uw tarwe.

Wat is Bravo Premium toevoegen aan de T1 bespuiting in tarwe en gerst?

  • Bravo Premium is een fungicide op basis van 250 g/l choorthalonil en 62,5 g/l propiconazool
  • Toegelaten in winter- en zomertarwe en winter- en zomergerst
  • Vroege Septoria en roestbescherming in tarwe en Ramularia in gerst, geeft vroege ziekte-ontwikkeling geen kans
  • Uitstekend resistentie-management voor behoud van effectiviteit graanfungiciden
  • Meer rendement van uw T1 bespuiting voor een hogere opbrengst

In gezonde tarwerassen zoals bv Kelvin hebben proeven laten zien dat de volle dosering van 2 ltr Bravo Premium op T1 zelfs voldoende bescherming gaf tot de T2.

Voordeel in gerst: Ramularia voorkomen

Ook geeft Bravo Premium in de teelt van gerst een extra zekerheid ter preventie van Ramularia.

Advies Bravo Premium in tarwe en gerst geeft meeropbrengst