Uitstekende ervaringen met Elatus Era in wintertarwe 2018 | Syngenta Nederland

You are here

Uitstekende ervaringen met Elatus Era in wintertarwe 2018

24.08.2018
1500 kg meeropbrengst per ha met Elatus Era

Afgelopen voorjaar is het nieuwe graanfungicide “Elatus Era” geïntroduceerd en de ervaringen zijn zonder meer positief te noemen. In gesprekken met telers blijkt men zeer tevreden over Elatus Era, de opbrengsten liggen ondanks de droge zomer op een hoog niveau. In een jaar met droge omstandigheden en daardoor lage ziektedruk, zien we ook in onze proeven dat een bespuiting met Elatus Era op T2, voorafgegaan door een T1 bespuiting met een standaard middel, een meeropbrengst heeft gegeven van bijna 1500 kg per ha, zoals u kunt zien in onderstaande grafiek.

Als gevolg van de lage ziektedruk en de snelle afrijping vanwege de droge warme zomer, zijn de verschillen tussen de middelen gering. De specifieke eigenschappen van Elatus Era zijn door de snelle afrijping minder goed tot hun recht gekomen. Zoals bijvoorbeeld de lange duurwerking waardoor het gewas langer groen blijft, wat normaal gesproken resulteert in een hogere opbrengst. Toch kunnen we concluderen dat ook in een jaar met lage ziektedruk een ziektebestrijding in wintertarwe met Elatus Era een verantwoorde toepassing is.

1500 kg meeropbrengst per ha met Elatus Era