Droge omstandigheden? Gebruik deze kans om een contactherbicide in te zetten | Syngenta Nederland

You are here

Droge omstandigheden? Gebruik deze kans om een contactherbicide in te zetten

17.05.2018
Onkruidbestrijding in uien

Nu uien zijn gezaaid zien we sterke verschillen in opkomst. Waar sommige nog niet verder zijn dan het vlagstadium, zien we op andere percelen de eerste pijpjes al boven staan.

Naast het verschil in opkomst zien we lokaal ook grote verschillen in de vochtigheid. Momenteel hebben telers vooral in het zuiden te maken met droge omstandigheden. Deze omstandigheden lijken de komende dagen niet te veranderen. De bodemherbiciden blijven belangrijk, ook al is het overdag scherp weer en scheurt de grond, toch kunnen ze mee helpen aan de onkruidbestrijding. Maar onder deze omstandigheden wordt de werking van contactherbiciden belangrijker.

Houd uw gewas aan het begin onkruidvrij ook onder droge omstandigheden

Juist aan de begin van de teelt is het belangrijk om uw uien onkruidvrij te houden. Onder droge omstandigheden zijn sommige onkruiden al flink afgehard. Als het eerste pijpje ook voldoende groot en afgehard is kan een contactherbicide ingezet worden. Een contactherbicide kan dan worden toegevoegd aan een bodemherbicide. Let op: er is altijd een mix van een bodem- en een contactherbiciden nodig. Met Boxer® versterkt u de werking van contactherbiciden nog meer. Let op dit is scherper voor de uien dus de omstandigheden moeten goed zijn voor en na de toepassing. Doseer in deze combinatie nooit meer dan 1L boxer en verlaag indien gewenst de dosering van contactherbiciden.

Onze tips voor het inzetten van een contactherbicide:

  • Beoordeel of uw gewas voldoende is afgehard bij het eerste of tweede pijpje
  • Bepaal hoe groot het kleinste stadium is en wat voor aandeel dit is
  • Aantal dagen droog weer (i.v.m. selectiviteit)
  • Voorkom bij de toepassing van een bodem- of contactherbicide drift door het gebruik van de juiste toevoegmiddelen en spuitdoppen.
  • Vraag altijd extern advies voor een advies gericht op uw persoonlijke situatie

Lees ook: Gouden tips tegen nakiemers in uien