Laat u niet verrassen door valse meeldauw in uw zaaiuien | Syngenta Nederland

You are here

Laat u niet verrassen door valse meeldauw in uw zaaiuien

26.06.2017
Valse meeldauw in uien

De laatste jaren zijn we behoorlijk verrast door valse meeldauw door het te laat inzetten van Fubol Gold®.

Ondanks het droge voorjaar groeien de uien goed. Vanaf de langste dag beginnen de meeste uien te bollen. Vanaf de bolling zien we meestal ook een enorme toename van de bio-massa. Zowel de bolling als het bladvolume neemt enorm toe. In het uiengewas heb je dan ook al snel te maken met een micro-klimaat. Door de hoge relatieve luchtvochtigheid (vooral bij grotere wisseling van de dag- en nachttemperatuur) vormt zich dauw waarbij de pijpen lang nat blijven. Dit zijn dan ook de ideale omstandigheden waarbij valse meeldauw zich kan ontwikkelen. 

Het is daarom raadzaam alert te blijven op schimmels in uw uiengewas. Een vroege aantasting van valse meeldauw in uw uien kost u opbrengst en dus geld. Start daarom het seizoen goed door Fubol Gold preventief in te zetten voordat er aantasting in uw gewas is.

Fubol Gold kenmerkt zich door:

  • Preventieve bescherming
  • Duurwerking
  • Systemisch