Pas op voor trips in uw zaaiuien! | Syngenta Nederland

You are here

Pas op voor trips in uw zaaiuien!

26.06.2017
Trips in uien

De warme- en droge omstandigheden van de afgelopen maand zorgen ervoor dat de tripsdruk in de zaaiuien hoog is. 

Controleer regelmatig de pijpen door ze uit elkaar te trekken en onder in het hart van de pijp te kijken. Daarin kunt u de zwarte volwassen insecten vinden, maar ook de kleinere, beweeglijke geelgroene larven. Een bestrijding heeft het beste effect als het donker of schemerig is, omdat de trips zich dan vaker aan de oppervlakte begeven.

Volwassen vrouwtjes nestelen zich dan al vroeg in het uiengewas en zetten hun eitjes af. Uit deze eitjes komen de larven. Zowel de larven als de volwassen trips zuigen de celinhoud leeg van de buitenste cellagen van het blad. Doordat de uitgezogen cellen zich met lucht vullen, ontstaan grijs-zilverachtige vlekjes, veelal in de lengterichting van de plant. 

De schade is opbrengstderving/ kwaliteitsverlies, maar ook een invalspoort voor diverse schimmels. Om de trips zoveel mogelijk te onderdrukken, is het belangrijk bij het constateren van trips direct te handelen en een bestrijding toe te passen met een pyrethroïde zoals Karate Zeon®.

Zo zet u Karate Zeon in:

Voer een bestrijding uit met Karate Zeon zodra de eerste symptomen van trips zichtbaar zijn. Dosering 0,05 l/ha. Gebruik 300 – 400 l/ha water, voor een goede indringing in het gewas. Herhaal de bespuiting enkele malen met een wekelijkse interval.

Waarom karate Zeon?

  • Sterke direct dodende contactwerking
  • Goede- en langdurige nawerking
  • Zeer zacht voor het gewas   
  • Ook inzetbaar in veel andere gewassen

Gouden tips

Lees hier onze gouden tips over tripsbestrijding in uien