Start uw uienteelt onkruidvrij

Onkruidbestrijding in uien

Om de onkruidbestrijding goed te laten verlopen is het van belang vóór opkomst schoon te beginnen. Een schoon perceel maakt de onkruidbestrijding later gemakkelijker. Maak daarom vóór opkomst gebruik van een contactherbicide dat alle onkruiden bestrijd.

Het belang van een goede bestrijdingsstrategie, afgestemd op uw onkruidbestand is van groot belang. Omdat kiemende onkruiden het meest gevoelig zijn voor herbiciden is het zaak op tijd de juiste producten toe te passen. Bodemherbiciden zoals Dual Gold® en Boxer® spelen hierin een belangrijke rol. Deze middelen bestrijden het onkruid in een vroeg stadium en versterken bovendien de contactwerking van de gehele tankmix.

Toepassing Dual Gold in uien

Toepassing in zaaiuien: start vanaf 1e echte pijpje 3 cm (0,25 – 0,5 l/ha in het lage doseringssysteem met een interval van 5 - 10 dagen).

Voor de langste duurwerking geeft het Dual Gold-etiket de ruimte om 1,5 l/ha per teeltcyclus toe te passen. In de praktijk betekent dit dat we én tijdig kunnen starten én een lange duurwerking kunnen realiseren bij optimaal gebruik van Dual Gold.

Dual Gold-gebruik op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden is niet meer toegestaan. Gebruik hiervoor de zandzoeker app. Voor de overige toepassingsvoorwaarden van Dual Gold verwijzen we u graag naar het etiket.

Wat doet Boxer?

Boxer is een bodem- en contactherbicide met een breed werkingsspectrum. Door een filmlaagje van Boxer over de grond worden kiemende onkruiden bestreden. Er is wel voldoende vocht nodig voor een goede bodemwerking en verdeling. Maar, Boxer heeft ook een contactwerking die vooral de contactherbiciden kan versterken. Dus, onder schraal en droog weer geeft Boxer in combinatie met ander herbiciden nog steeds een goede werking. Onder andere de volgende onkruiden worden door Boxer goed bestreden: muur, zwarte nachtschade, knopkruid, klein kruiskruid en ganzevoet-achtigen.

Toepassing Boxer in uien:

In gezaaide uien toepassen vanaf het 1e echte pijpje 3 cm in het lage doseringssysteem 0,5 - 2 l/ha. Maximaal 5 liter Boxer per hectare per seizoen.

Boxer kan de waslaag aantasten. Wacht met de volgende onkruidbespuiting tot de waslaag van het uiengewas voldoende hersteld is.

Let op! Door wijzigingen van het etiket zijn maximaal 3 toepassingen per teeltcyclus toegestaan.

Onkruidbestrijding in uien