Syngenta uienrassen succesvol in de lange bewaring | Syngenta Nederland

You are here

Syngenta uienrassen succesvol in de lange bewaring

16.05.2017

Uien sorteren, tarreren en vergelijken in Zeewolde

Syngenta beschikt over meerdere uienrassen in het langbewaarsegment. Omdat we er van overtuigd zijn dat onze rassen met hun sterke eigenschappen hun plek verdienen bij de nederlandse telers, werken we de laatste jaren aan onze naam en bekendheid in de sector.

Bewaaruien Syngenta Zeewolde mei 2017
Van half april tot half mei hebben wij aan veel van onze klanten kunnen laten zien dat de kwaliteit van de Syngenta uienrassen: Motion, Progression, Medaillon, Sunskin, Vision en Napoleon ook na lange bewaring goed blijft!

Bewaaruien Syngenta Zeewolde mei 2017
In die periode hebben wij veel monsters van een groot aantal demovelden kunnen laten zien, die in 2016 in de praktijk door heel Nederland op alle mogelijke grondtypen hebben gelegen. De positionering van de Syngenta uienrassen qua grondsoort hebben we zo goed kunnen onderbouwen.

Na bewaring zijn al deze monsters begin april gesorteerd en getarreerd op het Syngenta proefstation te Zeewolde. Over het algemeen was de kwaliteit van alle monsters zeer goed, maar na zo’n lange bewaring begonnen er toch verschillen zichtbaar te worden voor wat betreft hardheid, huidvastheid en spruitrust. Deze drie eigenschappen zijn van cruciaal belang voor de lange bewaring en alle Syngenta uienrassen blinken hierin uit.

Bewaaruien Syngenta Zeewolde mei 2017
Na het demonstreren zijn de uien van een aantal monsters doorgesneden om de interne kwaliteit te beoordelen. We waren met name geïnteresseerd in het optreden van het zogenaamde ‘’bruine rokken’’ verschijnsel. Dit kan optreden in alle rassen en wordt met name beïnvloed door een overmatige stikstofbemesting, eventueel in combinatie met zware regen- en/of onweersbuien. Ook hagel, laat in het groeiseizoen, kan bladeren beschadigen waardoor de veroorzaker, de Pseudomonas bacterie naar binnen in de ui kan groeien. Na het doorsnijden hebben we sporadisch enkele uien met bruine rokken gevonden, in alle rassen.

Bewaaruien Syngenta Zeewolde mei 2017   Bewaaruien Syngenta Zeewolde mei 2017
Meer info over onze sterke rassen vindt u hier op onze uienpagina. Onderstaand naast een positionering van rassenkeuze qua grondsoort, tevens een advies qua stikstofbemesting per ras:

Positionering Syngenta uienrassen, afhankelijk van grondsoort

 

Zandgrond, vroeg, droogtegevoelige gronden

MEDAILLON

VISION

Lichte zavel, 10-25% afslibb., makkelijk weggroeiende grond, opdrachtig

MOTION

PROGRESSION

SUNSKIN

Lichte klei, zwaarder zavel, 25-35% afslibb.

MOTION

PROGRESSION

SUNSKUN

MEDAILLON

Zware klei, > 35% afslibb.

MEDAILLON

PROGRESSION

Stikstof bemestingsadvies Syngenta uienrassen

 

140 tot 160 kg N/ha

MEDAILLON

SUNSKIN

VISION

160 tot 180 kg N/ha

MOTION

PROGRESSION