Terugblik uienjaar 2017 | Syngenta Nederland

You are here

Terugblik uienjaar 2017

10.04.2018
Terugblik uienteelt 2017

Bij de start van de teelt hadden we prachtige zaaiomstandigheden, waarna we te maken kregen met droogte (in het zuiden tot juli) en een grote onkruiddruk. De bodemherbiciden hadden het onder de droge weersomstandigheden lastig. Het bestrijden van afgeharde onkruiden viel niet mee, want ook de contactherbiciden hadden moeite met de droogte en het schrale weer. Bij dit soort omstandigheden is het vaak de melganzevoet die lastig te bestrijden is.

2017 een lastig jaar voor onkruidbestrijding

Zoals alle bodemherbiciden, had Boxer® het ook lastig om eem goede bestrijding te geven bij deze droogte. Boxer verspreidt zicht via het bodemvocht en zorgt voor een filmlaagje boven op de grond. Door het te kort aan vocht ontstaat dit laagje niet overal. Resultaten konden daardoor tegenvallen. Via de scheuren in de grond, zijn onkruiden ook beter in staat om naar boven te groeien. Boxer toevoegen aan een mix met contactherbiciden geeft een versterkend effect aan de mix, waarmee melganzevoet beter aan te bestrijden is.

Einde van de onkruidbestrijding

Ook al zijn de omstandigheden aan het eind van de onkruidbestrijding absoluut niet optimaal om een bodemherbicide toe te passen, is het toch verstandig om dit te doen. Ook afgelopen jaren kwamen er aan het einde van de zomer toch noch nakiemers op. Door een herbicide in te zetten met een lange duurwerking (zoals Dual Gold®) voorkomt u dit. Onder de droge omstandigheden van 2017 bleek het gebruik van een herbicide met een lange duurwerking een meerwaarde.

Lees onze Gouden tips om nakiemers te voorkomen

Valse meeldauw eind juli

Eind juli werd er op sommige plekken wat valse meeldauw gevonden. Sommigen werden hier toch enigszins door verrast. Door de droge omstandigheden in juni was er geen grote druk opgebouwd. Maar het blijkt maar weer dat valsmeeldauw toch voor verrassingen kan zorgen als er net voldoende vocht aanwezig is. Het preventief inzetten van Fubol® Gold heeft in veel gevallen deze onaangename verrassing voorkomen.

Explosieve groei van trips

Door de droogte en het warme weer was er een explosieve groei van trips. Op sommige percelen in het zuiden hebben deze kleine beestjes voor flink wat schade gezorgd. De werking van systemische middelen viel tegen doordat de omstandigheden voor de plant al stressvol waren. Hierdoor werden deze middelen niet goed door de plant getransporteerd. Hoge temperaturen en een hoge lichtintensiteit maakten het ook lastig voor pyrethroïden om hun werk te doen. Hierdoor waren de trips in het voordeel. Alleen wanneer er proactief begonnen werd met de tripsbestrijding werd de populatieopbouw doorbroken. Hierbij was het tijdstip van toepassing van cruciaal belang. Het uitvoeren van een bespuiting met Karate® Zeon bij schemering (vroeg in de ochtend of laat in de avond) is het meest effectief, omdat dan de trips uit zijn schuilplaats kruipt. Wilt u nog meer tips voor het tijdig bestrijden van trips, lees dan hier verder.

Einde van de teelt

Gelukkig verbeterden de omstandigheden in augustus en kwam de groei er toch nog in. Voor sommigen te laat omdat er op dat moment al flink tripsschade was ontstaan.

Na de droogte aan het begin van de teelt werd het door zeer natte omstandigheden in september lastig om te oogsten.

Door de sterk wisselende omstandigheden tijdens de gehele teelt zagen we een zeer wisselende opbrengst en kwaliteit door het land met extreme verschillen.

Vragen?

Mocht u vragen hebben om uw teelt in 2018 optimaal te beschermen tegen alle uitdagingen neem dan contact op met Jelle Westerlaken: 06 1265 3814