Ui om te exporteren: bewaarkwaliteit van groot belang


Exportseizoen maken of breken
 Om naar hoge standaarden-behoeftige landen als Brazilië te kunnen exporteren is de kwaliteit van uien heel belangrijk. Op de Themadag Uien van de Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland werd dan ook volledig op dat aspect ingestoken. Zoals spreker Piet van Liere aangeeft, is kwaliteit een zeer belangrijk onderdeel om een exportseizoen te maken of te breken.

Wat zorgt voor kwaliteit?
Waar wordt die kwaliteit dan door bepaald? Er zijn zeer veel factoren die daar invloed op hebben. Vanaf het land klaarmaken vóór de teelt totdat de uien bij de afnemer in het land van bestemming liggen. De grootste invloeden kunnen we wel onder één noemer schuiven: ‘klimaat’. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld een groeiseizoen gezien dat zeer wispelturig was. Een groeiseizoen dat koud begon, op veel plekken droog was en voor velen zeer nat eindigde. Een ui moet  zoveel mogelijk constant kunnen groeien om geen uit- en inwendige schade op te lopen. Daarnaast zorgt het klimaat natuurlijk ook voor bedreigingen in de vorm van ziekten, zoals het afgelopen jaar met Fusarium en bacteriën door de natte periode aan het einde van het teeltseizoen. Het weer kunnen we (gelukkig) niet bepalen maar de weerstand van het gewas daarentegen voor een deel wel!

Het belang van de rassenkeuze
Een goede eindkwaliteit begint bij een goede rassenkeuze. Het ras komt vele hindernissen tegen op zijn weg tot de exportwaardige kwaliteitsui. Een vlotte beginontwikkeling na kiemen is een pré, Dit hebben we afgelopen jaar gezien bij het veelbelovende, nieuwe ras Motion. Daarna is het startmoment van bollen voor ieder ras anders. Motion gaat vroeg over tot het vormen van een bol. Dit betekent dat de periode van bolvorming voor Motion vrij lang is, aangezien het een middenvroeg ras is. Door de rustige groeiwijze vormt zich een ui die de wisselende groeiomstandigheden goed aan kan. Motion is dus een echte huidvaste, harde ui die het zeker in de genen heeft om een exportwaardige kwaliteitsui te worden!

Van Liere ziet volop kansen voor de Nederlandse uien: “We moeten er voor zorgen dat er altijd voldoende goede uien zijn voor de export”. Natuurlijk spelen andere elementen als valutakoersen en klimaatverandering een rol, echter is de juiste rassenkeus een must voor een verzekerde afzet in het buitenland.