Voorkom valse meeldauw in uw uien | Syngenta Nederland

You are here

Voorkom valse meeldauw in uw uien

26.06.2019
Valse meeldauw in uien

In de meeste gebieden is nu voldoende neerslag gevallen zodat de uien een enorme inhaalslag maken betreft groei. De laatste jaren is men soms behoorlijk verrast door valse meeldauw als gevolg van het te laat inzetten van Fubol-Gold. Ondanks droge voorjaar groeien de uien goed. Vanaf de langste dag beginnen de meeste uien te bollen.

Vanaf bolling zien we meest ook een enorme toename van Biomassa; zowel de bol als bladvolume neemt enorm toe. In het uiengewas heb je dan ook al snel te maken met een micro-klimaat. Bij hoge relatieve luchtvochtigheid  (met name bij grotere wisseling van dag en nacht temperatuur) hebben we te maken met dauw waarbij de pijpen lang nat blijven. Dit zijn dan ook ideale omstandigheden waarbij valse meeldauw zich kan ontwikkelen.

Het is daarom raadzaam alert te blijven op schimmelziekten in uw uiengewas. Een vroege aantasting van valse meeldauw in uien kost opbrengst en geld. Een goede start van het seizoen begint met Fubol Gold®.

Fubol Gold kenmerkt zich door:

  • Preventieve bescherming
  • Duurwerking
  • Curatief
  • Systemisch

Starten met Fubol Gold legt een basis voor een effectieve bescherming tegen valse meeldauw gedurende het gehele seizoen. Door zijn systemische werking biedt Fubol Gold van binnenuit bescherming.
Ondanks zijn goede curatieve werking tegen valse meeldauw adviseren wij Fubol Gold vroeg preventief in te zetten, voorkomen is namelijk altijd beter dan genezen.

Ons advies

Dosering 2 kg/ha.  Mininimum interval vanaf bolling 7 dagen, maximaal 3 toepassingen per seizoen.