Zijn uw plantuien optimaal beschermd tegen valse meeldauw? | Syngenta Nederland

You are here

Zijn uw plantuien optimaal beschermd tegen valse meeldauw?

11.05.2017
Valse meeldauw in uien

Het is al een geruime tijd droog en schraal weer. Hoewel valse meeldauw zich onder deze omstandigheden niet zo snel zal ontwikkelen, zijn de eerste aantastingen gevonden in winter-plantuien. Onder de huidige omstandigheden is het gevaar voor een aantasting in tweedejaars plantuien gering.

Hoe lang blijft het dit droge en schrale weer? Niemand weet het! Er lijken gunstigere weersomstandigheden voor infectie aan te komen.

Indien het weer omslaat en de nachten nat zijn met een relatieve luchtvochtigheid van boven de 95%, kunnen de schimmelsporen gaan kiemen als ook de temperatuur onder de 23°C blijft. Bij deze omstandigheden kunnen sporen gedurende vier tot zes uur ander loof infecteren, zodra de luchtvochtigheid in de ochtend daalt. Valse meeldauw heeft een incubatietijd van tussen de 10 en 16 dagen. Zodra u de symptomen waarneemt, heeft de infectie dus al weken geleden plaatsgevonden.

Pak valse meeldauw preventief aan!

Om valse meeldauw goed te bestrijden is een preventieve aanpak zeer belangrijk. Dit kan door het inzetten van een systemisch fungicide zoals Fubol Gold®. Dit middel verplaatst zich in het loof van de uien en pakt daar de valse meeldauw aan. U beschermt uw uien optimaal wanneer u Fubol Gold 2 keer achter elkaar inzet. U maakt dan gebruik van een krachtige duurwerking.

Gouden tip:

Wacht niet tot u valse meeldauw waarneemt, maar zet Fubol Gold preventief in!