Alternatieve oplossingen zaaizaadbehandeling in maïs | Syngenta Nederland

You are here

Alternatieve oplossingen zaaizaadbehandeling in maïs

Zaaizaadbehandeling
24.02.2020
Ritnaalden in mais kunnen grote financiele schade aanrichten

Zaaizaadontsmettingen in maïs anders bekeken vanwege wegvallen TMTD en Mesurol

Maïstelers teren al jaren op de doeltreffendheid van TMTD (Thiram) en Mesurol als zaadontsmettingen. TMTD is al verboden en voor Mesurol geldt nog een opgebruikregeling voor uitzaai in 2020. Dit betekent dat de zekerheden wegvallen en dat we meervoudige oplossingen nodig hebben om alle problemen (vogelschade, Pythium, Fusarium, insecten, Rhizoctonia,…) gericht aan te pakken in de maïsteelt. Syngenta investeert al jarenlang in zaaizaadbehandeling en heeft vanuit die achtergrond 2 Pack-oplossingen uitgewerkt. 

Vermijd schade door vogels (resistente) kiemschimmels en Rhizoctonia

Allereerst is er Pack + Vogelafweer. Deze bestaat uit een combinatie van Maxim®Quattro + Vibrance® + Korit 420FS. Maxim Quattro is de nieuwe standaard die Fusarium en Pythium uitstekend aanpakt. Vibrance beschermt uw maïsplanten tegen Rhizoctonia en stimuleert de wortelgroei om stressperiodes sneller door te komen. Korit®420 FS is erkend als vogelafweermiddel en helpt als vervanger van TMTD om de resistente Pythiumstammen in de groentestreken af te blokken.

Vermijd schade door insecten (ritnaalden, wortelboorder) en Rhizoctonia

Een 2de Pack-oplossing is  Pack + Insect Control, waarin Maxim Quattro + Vibrance + Force®20CS gecombineerd zijn. Deze laatste gaat ritnaalden, duizendpoten en de wortelboorder te lijf via zijn dampwerking. Verder heeft Force20CS ook nog een nevenwerking tegen bonenvlieg.

U merkt het: kies de juiste zaadontsmetting op perceelsniveau en overleg met uw handelaar!

Veilig omgaan met behandeld zaaizaad

Omdat u het beste voorzichtig omspringt met behandelde zaden die behandeld zijn met Pack + Vogelafweer of met Pack + Insect Control.  Denk aan uw veiligheid en maak er gebruik van!  Klik voor meer info veilig omgaan met behandelde zaden.