Goed nieuws voor bierliefhebbers!

Zaaizaadbehandeling
1024x573_BNL-Gerstaren

Het opruimen van de aantasting op de kiemlob

Stuifbrand was een moeilijk te bestrijden ziekte in gerst. Deze zaadgebondenziekte kan diep in het zaad aanwezig zijn. Met de komst van Vibrance® Star wordt deze gerstziekte goed aangepakt. Goed nieuws dus voor brouwers en bierliefhebbers. Op de kiemlob van gerstzaad vestigt zich Ustilago nuda oftewel stuifbrand. Een zaaizaadbehandeling met Vibrance Star zorgt ervoor dat deze wordt opgeruimd. Hierdoor kan de gerst zich gezond ontwikkelen op het veld en uitgroeien tot gezonde gerstkorrels.

Natuurlijk zorgt Vibrance Star ook voor een goede kieming en een goed ontwikkeld wortelstelsel zoals u gewend bent van onze Vibrance® Duo. En worden ook de overige zaad- en grondgebonden ziektes goed bestreden.

VIBRANCE® Star gebruikt de nieuwste technologie om uw zomer- en wintergerst te beschermen. En is een unieke combinatie van de SDHI sedaxane, fludioxonil en de nieuwe triazool triticonazole. Het is een op zichzelf staand ziektebestrijdingsproduct voor uw gerstgewassen.

Klik hier voor meer informatie over Vibrance Star of op het Vibrance logo hieronder

VIBRANCE STAR TILT DE BESCHERMING VAN GERST NAAR EEN HOGER PLAN

VIBRANCE Star zorgt voor betere vestiging en een hogere stresstolerantie van uw gerst!

1De meest brede oplossing in de markt - Vibrance Star biedt uitgebreide bescherming tegen zowel bodem- als zaadgebonden ziekten.

2. Nieuwe technologie- Sedaxane is de eerste SDHI die alleen wordt gebruikt als zaadbehandeling en in combinatie met fludioxonil en triticonazole is het een optimale oplossing voor gerst.

3. Betere opkomst en wortelgroei - Vibrance Star beschermt het zaad en vormt een beschermende 'wolk' rond de korrel om hem te behoeden voor bodemgebonden ziekten.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN VIBRANCE STAR?

Optimaal product voor gerstbehandeling

Optimaal product voor gerstbehandelingZorgt voor snelle opkomst en goede  vestigingBevat de werkzame stof Sedaxane- een SDHI speciaal voor zaadbehandelingDe beste bestrijding van stuifbrand door triticonazole
play_circle
Nieuwe technologie voor zaad- en grondgebonden ziekten