Heeft u er weleens bij stilgestaan?

Zaaizaadbehandeling
1024x573_bnl_zaaimachine

Een vakman zaait veilig. Logisch toch?

In deze tijd van het jaar begint het seizoen weer. Het zaad dat gezaaid wordt, is het begin van alles. In korte tijd willen we onder de meest ideale omstandigheden maïs, suikerbieten en andere gewassen uitzaaien. Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat deze zaden met uiterste zorgvuldigheid zijn geschoond maar ook behandeld om het ontluikend plantje te beschermen tegen ziektes en plagen. Dit beschermen gebeurt natuurlijk met biologische- of chemische gewasbeschermingsmiddelen of een combinatie van beiden. Houd er dan ook rekening mee dat u de zaaizaden behandeld en verwerkt met de grootste zorgvuldigheid. Bijgaand artikel hebben we onlangs gepubliceerd in het vakblad "Grondig", een uitgave van Cumela de branche organisatie voor loonwerkers.