Herregistratie metalaxyl-M voor zaaizaadbehandelingen

Zaaizaadbehandeling
1024x573_BNL_Bietenrooier

Voor u is de zaaitijd het begin van het nieuwe buitenseizoen, voor ons, werkend voor Seedcare is het midden in het seizoen. Ons seizoen begint bij de behandeling van de zaden en eindigt als de jonge planten gezond boven de grond staan, klaar voor een optimale groei. In vele gewassen is die start al in september/oktober.   

Alle zaden moeten eigenlijk beschermd worden tegen allerlei kiem- en bodemschimmels die de jonge kiempjes flink kunnen beschadigen. Sinds het verlies van thiram als basismiddel zijn er nog maar een paar stoffen beschikbaar om de zaden tegen de vaak zeer agressieve kiem- en bodemschimmels te beschermen.

Eén ervan is de actieve stof metalaxyl-M. In de afgelopen jaren is er heel veel werk verzet om deze stof voor de zaaizaadbehandeling beschikbaar te houden. Afgelopen maand zijn hierover besluiten genomen in het Europese orgaan wat daar over gaat (SCoPAFF). Door de Coronacrisis is de vergadering niet doorgegaan maar hebben de landen schriftelijk de meningen doorgegeven.

De belangrijkste bevindingen zijn:

Metalaxyl-M is weer toegelaten voor gebruik in Europa voor zowel blad- als voor zaaizaadbehandelingen voor de komende 15 jaar!

Er is echter 1 restrictie opgenomen in het besluit nml:

  • Uitzaai in de vollegrond van met metalaxyl-M behandelde zaden zal niet meer toegestaan zijn vanaf 1 juni 2021.

Het betreft hier onder andere:

  • Spinazie, uien, wortelen en andere groenten voor de vollegrond, behandeld met Apron® XL
  • Erwten zaden behandeld met Wakil® XL
  • Suikerbieten zaden behandeld met Vibrance® SB
  • Maiszaden behandeld met Maxim® XL / Influx® XL of Maxim® Quattro

Het uitzaaien van metalaxyl-M behandelde zaden onder glas blijft toegestaan zonder restricties.

Syngenta zal op zeer korte termijn het dossier indienen met als intentie om de restrictie te laten verwijderen, zodat het gebruik van metalaxyl-M behandelde zaden in de vollegrond ook na 2021 mogelijk blijft.

Voor extra informatie klik hier onder op de logo's